Przedsiębiorstwo przyjazne
środowisku i ludziom

Propagujemy wprowadzania do gospodarki energetycznej grupy przedsiębiorstw Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. odnawialnych źródeł energii jak fotowoltaika, solary, energia wiatrowa,
małe elektrownie wodne, w myśl hasła
"Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku i ludziom".

Zarządzanie infrastrukturą
cieplno-energetyczną

W ramach Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A, inicjujemy wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań
w gospodarce energią.

Działamy zgodnie
z najwyższymi wymaganiami

Działamy zgodnie z najwyższymi wymaganiami etycznymi biznesu,
w oparciu o współpracę w profesjonalnym zespole zapewniając usługi
o najwyższym standardzie spełniającym wszelkie kryteria poprawności
i zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi standardami.

Energia odnawialna
- turbiny wiatrowe

Propagujemy zwiększanie udziału w bilansie energetycznym energii ze źródeł odnawialnycj jak na przykład turbiny wiatrowe. To urządzenia generujące energię elektryczną z wiatru. Energia obrotowa wirnika przekazywana jest do generatora, który zamienia ją w prąd elektryczny, a następnie przesyła do odbiorników prądu lub gromadzi nadwyżki w akumulatorach. W ten sposób tworzony jest prąd bez zużywania zasobów naturalnych – energia kinetyczna wiatru zamieniana jest na energię elektryczną.

Odzysk energii

Odzysk energii poprzez termiczną obróbkę odpadów z równoczesnym produkowaniem energii do celów wytwarzania elektryczności, pary wodnej lub na potrzeby ogrzewania. Odzysk energii jest szczególnie wskazany w przypadku zmieszanych i/lub zanieczyszczonych frakcji odpadów. Możliwa jest również produkcja paliw alternatywnych z odpadów, dzięki czemu oszczędzamy kopalne surowce energetyczne.

Ekoenergia Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 informuje, iż w związku z ustawową koniecznością

zapewnienia Akcjonariuszom dostępu do informacji, a także wobec realizacji i spełnienia obowiązku równego traktowania

Akcjonariuszy uruchomiona została zakładka Ogłoszenia dla Akcjonariuszy, która będzie na bieżąco aktualizowana.
Ogłoszenia dla Akcjonariuszy
DATA TYTUŁ Pobierz
22.07.2020r. Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekoenergia Silesia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
o godzinie 10.00, w budynku posadowionym w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19.
25.06.2020r. Posiedzenie Rady Nadzorczej Ekoenergia Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach o godz. 16.00.
W związku z zagrożeniem epidemicznym posiedzenie odbędzie się z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania na odległość.
28.05.2020r. Posiedzenie Rady Nadzorczej Ekoenergia Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach o godz. 16.00.
W związku z zagrożeniem epidemicznym posiedzenie odbędzie się z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania na odległość.
29.04.2020r. Posiedzenie Rady Nadzorczej Ekoenergia Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach o godz. 16.00.
W związku z zagrożeniem epidemicznym posiedzenie odbędzie się z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania na odległość.
02.03.2020r. Ogłoszenie o unieważnieniu dokumentów akcji imiennych serii A Spółki pod firmą Ekoenergia Silesia Spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach
Ogłoszenie (.pdf)
04.03.2020r. Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki Ekoenergia Silesia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
o godz. 10.00 w siedzibie Spółki (Miasto Katowice), w budynku posadowionym w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19.
22.02.2020r. Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki Ekoenergia Silesia S.A. w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 sala B o godz. 9:30
25.01.2020r. Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki Ekoenergia Silesia S.A. w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 sala B o godz. 9:30