Przedsiębiorstwo przyjazne
środowisku i ludziom

Propagujemy wprowadzania do gospodarki energetycznej grupy przedsiębiorstw Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. odnawialnych źródeł energii jak fotowoltaika, solary, energia wiatrowa,
małe elektrownie wodne, w myśl hasła
"Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku i ludziom".

Zarządzanie infrastrukturą
cieplno-energetyczną

W ramach Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A, inicjujemy wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań
w gospodarce energią.

Działamy zgodnie
z najwyższymi wymaganiami

Działamy zgodnie z najwyższymi wymaganiami etycznymi biznesu,
w oparciu o współpracę w profesjonalnym zespole zapewniając usługi
o najwyższym standardzie spełniającym wszelkie kryteria poprawności
i zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi standardami.

Energia odnawialna
- turbiny wiatrowe

Propagujemy zwiększanie udziału w bilansie energetycznym energii ze źródeł odnawialnycj jak na przykład turbiny wiatrowe. To urządzenia generujące energię elektryczną z wiatru. Energia obrotowa wirnika przekazywana jest do generatora, który zamienia ją w prąd elektryczny, a następnie przesyła do odbiorników prądu lub gromadzi nadwyżki w akumulatorach. W ten sposób tworzony jest prąd bez zużywania zasobów naturalnych – energia kinetyczna wiatru zamieniana jest na energię elektryczną.

Odzysk energii

Odzysk energii poprzez termiczną obróbkę odpadów z równoczesnym produkowaniem energii do celów wytwarzania elektryczności, pary wodnej lub na potrzeby ogrzewania. Odzysk energii jest szczególnie wskazany w przypadku zmieszanych i/lub zanieczyszczonych frakcji odpadów. Możliwa jest również produkcja paliw alternatywnych z odpadów, dzięki czemu oszczędzamy kopalne surowce energetyczne.

Ekoenergia Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 informuje, iż w związku z ustawową koniecznością

zapewnienia Akcjonariuszom dostępu do informacji, a także wobec realizacji i spełnienia obowiązku równego traktowania

Akcjonariuszy uruchomiona została zakładka Ogłoszenia dla Akcjonariuszy, która będzie na bieżąco aktualizowana.
Ogłoszenia dla Akcjonariuszy
DATA TYTUŁ Pobierz
24.09.2020r. Pierwsze wezwanie akcjonariuszy spółki Ekoenergia Silesia S.A. do złożenia dokumentów akcji w spółce.
Wezwanie (.pdf)
23.09.2020r. Posiedzenie Rady Nadzorczej Ekoenergia Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach o godz. 16.00.
W związku z zagrożeniem epidemicznym posiedzenie odbędzie się z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania na odległość.
27.08.2020r. Posiedzenie Rady Nadzorczej Ekoenergia Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach o godz. 16.00.
W związku z zagrożeniem epidemicznym posiedzenie odbędzie się z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania na odległość.
22.07.2020r. Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekoenergia Silesia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
o godzinie 10.00, w budynku posadowionym w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19.
25.06.2020r. Posiedzenie Rady Nadzorczej Ekoenergia Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach o godz. 16.00.
W związku z zagrożeniem epidemicznym posiedzenie odbędzie się z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania na odległość.
28.05.2020r. Posiedzenie Rady Nadzorczej Ekoenergia Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach o godz. 16.00.
W związku z zagrożeniem epidemicznym posiedzenie odbędzie się z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania na odległość.
29.04.2020r. Posiedzenie Rady Nadzorczej Ekoenergia Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach o godz. 16.00.
W związku z zagrożeniem epidemicznym posiedzenie odbędzie się z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania na odległość.
02.03.2020r. Ogłoszenie o unieważnieniu dokumentów akcji imiennych serii A Spółki pod firmą Ekoenergia Silesia Spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach
Ogłoszenie (.pdf)
04.03.2020r. Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki Ekoenergia Silesia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
o godz. 10.00 w siedzibie Spółki (Miasto Katowice), w budynku posadowionym w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19.
22.02.2020r. Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki Ekoenergia Silesia S.A. w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 sala B o godz. 9:30
25.01.2020r. Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki Ekoenergia Silesia S.A. w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 sala B o godz. 9:30