Przedsiębiorstwo przyjazne
środowisku i ludziom

Propagujemy wprowadzania do gospodarki energetycznej grupy przedsiębiorstw Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. odnawialnych źródeł energii jak fotowoltaika, solary, energia wiatrowa,
małe elektrownie wodne, w myśl hasła
"Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku i ludziom".

Zarządzanie infrastrukturą
cieplno-energetyczną

W ramach Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A, inicjujemy wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań
w gospodarce energią.

Działamy zgodnie
z najwyższymi wymaganiami

Działamy zgodnie z najwyższymi wymaganiami etycznymi biznesu,
w oparciu o współpracę w profesjonalnym zespole zapewniając usługi
o najwyższym standardzie spełniającym wszelkie kryteria poprawności
i zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi standardami.

Energia odnawialna
- turbiny wiatrowe

Propagujemy zwiększanie udziału w bilansie energetycznym energii ze źródeł odnawialnycj jak na przykład turbiny wiatrowe. To urządzenia generujące energię elektryczną z wiatru. Energia obrotowa wirnika przekazywana jest do generatora, który zamienia ją w prąd elektryczny, a następnie przesyła do odbiorników prądu lub gromadzi nadwyżki w akumulatorach. W ten sposób tworzony jest prąd bez zużywania zasobów naturalnych – energia kinetyczna wiatru zamieniana jest na energię elektryczną.

Odzysk energii

Odzysk energii poprzez termiczną obróbkę odpadów z równoczesnym produkowaniem energii do celów wytwarzania elektryczności, pary wodnej lub na potrzeby ogrzewania. Odzysk energii jest szczególnie wskazany w przypadku zmieszanych i/lub zanieczyszczonych frakcji odpadów. Możliwa jest również produkcja paliw alternatywnych z odpadów, dzięki czemu oszczędzamy kopalne surowce energetyczne.
Tytuł Autor Odsłony
Kompleksowa obsługa informatyczna spółki Ekoenergia Silesia. S.A. Super User Odsłon: 450
Pomiary elektryczne w obiektach Ekoenergia Silesia S.A. w Katowicach i w Goczałkowicach Zdroju Super User Odsłon: 482
Przetarg nieograniczony w sprawie zakupu energii elektrycznej dla nieruchomości przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach dla stacji transformatorowych K1030 i KY105 oraz przyłącza w Goczałkowicach - Zdrój przy ul. Jeziornej 86 Super User Odsłon: 322
Całodobowa obsługa techniczna nieruchomości i przeprowadzanie przeglądów okresowych Super User Odsłon: 1266
PN-9 Kompleksowe świadczenie usługi w zakresie fizycznej ochrony mienia nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38. Super User Odsłon: 1406
PN - 8 / 2017 Usługa sprzątania budynków i utrzymanie terenu zewnętrznego nieruchomości w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 oraz sprzątanie budynku w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Jeziorna 86 Super User Odsłon: 1486
Przetarg nieograniczony w sprawie zakupu energii elektrycznej dla nieruchomości przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach dla stacji transformatorowych K1030 i KY105 oraz przyłącza w Goczałkowicach - Zdrój przy ul. Jeziornej 86. Super User Odsłon: 1055
Przedmiotem zamówienia jest montaż stalowego, obserwacyjnego masztu kratowego wraz z instalacją odgromową i systemem antykorozyjnym wraz z demontażem tymczasowej podstawy pod radar zgodnie z Projektem zał. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Odsłon: 890
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branży elektrycznej w zakresie modernizacji rozdzielni - „Modernizacja rozdzielnicy głównej RGNN” w budynku stacji transformatorowej nr K1030 w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 Odsłon: 1379
Montaż stalowego, obserwacyjnego masztu kratowego wraz z instalacją odgromową i systemem antykorozyjnym wraz z demontażem tymczasowej podstawy pod radar na dachu budynku Ekocentrum w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Jeziornej 86 Odsłon: 1386
Dostawa produktów marketingowych PN-3/2017 Odsłon: 1246
Przeprowadzenie przeglądów technicznych i gwarancyjnych urządzeń oraz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach Parków Przemysłowo Technologicznych w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 i Goczałkowicach Zdrój przy ul. Jeziornej 86 Odsłon: 829
Zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji zasilania gwarantowanego i dostawa zasilacza UPS (ponowione) Super User Odsłon: 1788
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji zasilania gwarantowanego oraz dostawa zasilacza UPS Odsłon: 1277
Dostawa energii elektrycznej do nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach zasilanych ze stacji transformatorowych K1030, KY105 oraz do nieruchomości położonej w Goczałkowicach - Zdrój przy ul. Jeziornej 86. Super User Odsłon: 1609
Przyłączenie do sieci elektrycznej dwóch elektrowni fotowoltaicznych zainstalowanych na nieruchomości w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 ponowne Super User Odsłon: 2340
Zaprojektowanie i wykonanie systemów audiowizualnych, systemu zaciemnienia sal oraz systemu sterowania Odsłon: 2742
Przedłużenie serwisów dla urządzeń: firewall Fortigate oraz na switche Cisco w budynkach w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 Super User Odsłon: 2501
Przyłączenie do sieci elektrycznej dwóch elektrowni fotowoltaicznych zainstalowanych na nieruchomości w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 Super User Odsłon: 2343
Wyposażenie AV sal konferencyjnych nieruchomości położonej w Katowicach przy ul Żeliwnej 38 Super User Odsłon: 2412
Przeprowadzenie przeglądów technicznych i gwarancyjnych urządzeń oraz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Super User Odsłon: 997
Wyposażenie sal konferencyjnych nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38. Super User Odsłon: 2866
PN-7-2016 Zapewnienie ciągłej dostawy paliw do floty aut oraz utrzymanie w stałej gotowości agregatów prądotwórczych Super User Odsłon: 2957
PN-6-2016 Zapewnienie ciągłej dostawy paliw do floty aut oraz utrzymanie w stałej gotowości agregatów prądotwórczych Super User Odsłon: 2881
PN-5-2016 Zakup oleju opałowego - lekkiego w celu utrzymania w stałej gotowości myjni samochodowej Super User Odsłon: 2770
Dostawa i montaż mebli biurowych do nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38. Super User Odsłon: 2676
Dostarczenie, instalacja i konfiguracja przełączników sieciowych do nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 Super User Odsłon: 3757
Kompleksowe świadczenie usługi w zakresie fizycznej ochrony mienia nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 Super User Odsłon: 2648
Usługa sprzątania nieruchomości Żeliwna 38 w Katowicach Super User Odsłon: 2574
OP_3_2015 Dostawa energii elektrycznej do nieruchomości w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 i Goczałkowicach - Zdrój przy ul. Jeziornej 86 Super User Odsłon: 2492
Obsługa prawna Spółki Ekoenergia Silesia S.A. Super User Odsłon: 2867
RPO_2_20_2015 Rozbudowa stacji trnsformatorowej nr KY 105 zasilanie RG Super User Odsłon: 1827
Wykonanie robót dodatkowych w branży budowlanej, koniecznych do wykonania przy realizacji zamówienia pn. Prace wykończeniowe i aranżacyjne powierzchni użytkowych biurowca oraz laboratorium Parku Technologicznego Ekoenergia-Woda-Bezpieczeństwo Super User Odsłon: 2545
RPO_2_19_2015 Zakup i dostawa wyposażenia laboratorium Parku Technologicznego Ekoenergia-Woda-Bezpieczeństwo Super User Odsłon: 3763
Dostawy energii elektrycznej do budynku Parku Przemysłowo -Technologicznego Ekoenergia - Woda - Bezpieczeństwo, przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach Super User Odsłon: 5431
Postępowanie nr RPO_2_18_2015 "Zmiana zagospodarowania terenu w otoczeniu Technoparków przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach" Super User Odsłon: 4233
Postępowanie nr RPO_2_17_2015 "Wyposażenie laboratorium Parku Technologicznego..." Odsłon: 4223