Przedsiębiorstwo przyjazne
środowisku i ludziom

Propagujemy wprowadzania do gospodarki energetycznej grupy przedsiębiorstw Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. odnawialnych źródeł energii jak fotowoltaika, solary, energia wiatrowa,
małe elektrownie wodne, w myśl hasła
"Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku i ludziom".

Zarządzanie infrastrukturą
cieplno-energetyczną

W ramach Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A, inicjujemy wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań
w gospodarce energią.

Działamy zgodnie
z najwyższymi wymaganiami

Działamy zgodnie z najwyższymi wymaganiami etycznymi biznesu,
w oparciu o współpracę w profesjonalnym zespole zapewniając usługi
o najwyższym standardzie spełniającym wszelkie kryteria poprawności
i zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi standardami.

Energia odnawialna
- turbiny wiatrowe

Propagujemy zwiększanie udziału w bilansie energetycznym energii ze źródeł odnawialnycj jak na przykład turbiny wiatrowe. To urządzenia generujące energię elektryczną z wiatru. Energia obrotowa wirnika przekazywana jest do generatora, który zamienia ją w prąd elektryczny, a następnie przesyła do odbiorników prądu lub gromadzi nadwyżki w akumulatorach. W ten sposób tworzony jest prąd bez zużywania zasobów naturalnych – energia kinetyczna wiatru zamieniana jest na energię elektryczną.

Odzysk energii

Odzysk energii poprzez termiczną obróbkę odpadów z równoczesnym produkowaniem energii do celów wytwarzania elektryczności, pary wodnej lub na potrzeby ogrzewania. Odzysk energii jest szczególnie wskazany w przypadku zmieszanych i/lub zanieczyszczonych frakcji odpadów. Możliwa jest również produkcja paliw alternatywnych z odpadów, dzięki czemu oszczędzamy kopalne surowce energetyczne.

Artykuły

Postępowanie nr RPO_2_16_2015 "Zmiana zagospodarowania terenu..." (Unieważnione)

Przedmiot zamówienia: Zmiana zagospodarowania terenu w otoczeniu Technoparków przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Termin składania ofert: 23.03.2015 do godziny 10:00
Kod CPV:

45100000-8 - przygotowanie pod budowę

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45422000-1 - roboty ciesielskie

45262310-7 – zbrojenie

45262311-4 - betonowanie konstrukcji

45261210-9 - wykonywanie pokryć dachowych

45260000-7 - roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45261320-3 - kładzenie rynien

45443000-4 - roboty elewacyjne

45410000-4 – tynkowanie

45442100-8 – roboty malarskie

45430000-0 - pokrywanie podłóg i ścian

45233120-6 - roboty w zakresie budowy dróg

45233161-5 - roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233162-2 - roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45233200-1 – roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233253-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne

31520000-7 - lampy i oprawy oświetleniowe

45314300-4 - instalowanie infrastruktury okablowania

45315300-1 - instalacje zasilania elektrycznego

Do pobrania:
14-02-2015 Ogłoszenie
14-02-2015 SIWZ oraz załączniki
03-03-2015 Organizator Przetargu zamieszcza odpowiedzi do zadanych w trakcie postępowania pytań Oferentów.
16-03-2015 Zmiana treści SIWZ
16-03-2015 Odpowiedzi na otrzymane pytania cz.1
16-03-2015 Odpowiedzi na otrzymane pytania cz.2
16-03-2015 Odpowiedzi na otrzymane pytania cz.3
16-03-2015 Protokół z narady koordynacyjnej w dniu 13-02-2015
16-03-2015 Rysunek S-1 Przyłącz wody
16-03-2015 Rysunek rzut terenu
26-03-2015 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofery
03-04-2015 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

Postępowanie nr OP_3_2015 "Usługi ochrony nieruchomości..." (Udzielone)

Przedmiot zamówienia: Kompleksowe świadczenie usługi w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Termin składania ofert: 16-02-2015 (UWAGA: zmiana z 11-02-2015) do godziny 10:00
Kod CPV:

79.71.00.00-4

79.71.10.00-1

79.71.50.00-9

Do pobrania:
03-02-2015 Ogłoszenie
03-02-2015 SIWZ oraz załączniki
09-02-2015 Organizator Przetargu zamieszcza odpowiedzi nr 1 na zadane w trakcie postępowania pytania.
09-02-2015 Organizator Przetargu zamieszcza odpowiedzi nr 2 na zadane w trakcie postępowania pytania.
09-02-2015 Organizator Przetargu zamieszcza zmianę treści SIWZ.
06-03-2015 Zawiadomienie o wyborze oferty.
17-03-2015 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Postępowanie nr OP_1_2014 "Usługi ochrony nieruchomości..." (POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE)

Przedmiot zamówienia: Kompleksowe świadczenie usługi w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Termin składania ofert: 09.01.2015 do godziny 10:00
Kod CPV:

79.71.00.00-4

79.71.10.00-1

79.71.50.00-9

Do pobrania:
19-12-2014 Ogłoszenie
19-12-2014 SIWZ oraz załączniki
02-01-2015 Organizator przetargu zamieszcza zmiany w treści SIWZ.
02-01-2015 Organizator przetargu zamieszcza odpowiedzi do zadanych w czasie postępowania pytań.
05-01-2015 Organizator przetargu zamieszcza odpowiedzi nr 2 do zadanych w czasie postępowania pytań.
22-01-2015 Organizator przetargu w dniu 22.01.2015 unieważnił postępowanie.

Postępowanie nr OP_2_2014 "Usługi sprzątania nieruchomości..." (Unieważnienie postępowania)

Przedmiot zamówienia: Usługi sprzątania nieruchomości na rzecz Ekoenergia Silesia w budynku administracyjno- socjalnym przy ul. Żeliwnej 38
Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie § 23 Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Ekoenergia Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach
Termin składania ofert (AKTUALIZACJA): 13.01.2015 do godziny 10:15
Kod CPV:

90911200-8

Do pobrania:
19-12-2014 Ogłoszenie
19-12-2014 SIWZ oraz załączniki
07-01-2015 Organizator przetargu zamieszcza odpowiedzi do zadanych pytań w trakcie postępowania.
07-01-2015 Organizator przetargu zamieszcza zmianę zapisów SIWZ w związku z zadanymi w trakcie postępowania pytaniami.
09-01-2015 Organizator przetargu zamieszcza odpowiedzi nr 2 do zadanych pytań w trakcie postępowania.
15-01-2015 Organizator przetargu zawiadamia o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia postępowania.
23-01-2015 Organizator przetargu unieważnia postępowanie na "Usługi sprzątania nieruchomości na rzecz Ekoenergia Silesia w budynku administracyjno- socjalnym przy ul. Żeliwnej 38."

Postępowanie nr RPO_2_14_2014 "Prace wykończeniowe i aranżacyjne powierzchni użytkowych biurowca..." (ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA)

Przedmiot zamówienia: Prace wykończeniowe i aranżacyjne powierzchni użytkowych biurowca oraz laboratorium Parku Technologicznego Ekoenergia-Woda-Bezpieczeństwo
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Termin składania ofert: 12.01.2015 do godziny 10:00
Kod CPV:

45000000-7 - roboty budowlane

45300000-0 - roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Do pobrania:
03-12-2014 Ogłoszenie
03-12-2014 SIWZ oraz załączniki
10-12-2014 Zamawiający zamieszcza odpowiedzi nr 1 do zadanych pytań w trakcie postępowania.
10-12-2014 Zamawiający zamieszcza odpowiedzi nr 2 do zadanych pytań w trakcie postępowania.
12-12-2014 Zamawiający zamieszcza odpowiedzi nr 3 do zadanych pytań w trakcie postępowania.
12-12-2014 Zamawiający zamieszcza zmianę zapisów SIWZ w związku z udzielonymi odpowiedziami.
17-12-2014 Zamawiający zamieszcza odpowiedzi nr 4 do zadanych pytań w trakcie postępowania.
23-12-2014 Zamawiający zamieszcza odpowiedzi nr 5 do zadanych pytań w trakcie postępowania.
23-12-2014 Zamawiający zamieszcza zmianę zapisów SIWZ w związku z udzielonymi odpowiedziami.
05-01-2015 Zamawiający zamieszcza odpowiedzi nr 6 do zadanych pytań w trakcie postępowania.
08-01-2015 Zamawiający zamieszcza nowy formularz ofertowy dla Oferentów. Zastosowanie starego wzoru formularza ofertowego nie powoduje odrzucenia Oferty.
21-01-2015 Zamawiający zamieszcza ROZSTRZYGNIĘCIE postępowania.