Przedsiębiorstwo przyjazne
środowisku i ludziom

Propagujemy wprowadzania do gospodarki energetycznej grupy przedsiębiorstw Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. odnawialnych źródeł energii jak fotowoltaika, solary, energia wiatrowa,
małe elektrownie wodne, w myśl hasła
"Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku i ludziom".

Zarządzanie infrastrukturą
cieplno-energetyczną

W ramach Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A, inicjujemy wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań
w gospodarce energią.

Działamy zgodnie
z najwyższymi wymaganiami

Działamy zgodnie z najwyższymi wymaganiami etycznymi biznesu,
w oparciu o współpracę w profesjonalnym zespole zapewniając usługi
o najwyższym standardzie spełniającym wszelkie kryteria poprawności
i zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi standardami.

Energia odnawialna
- turbiny wiatrowe

Propagujemy zwiększanie udziału w bilansie energetycznym energii ze źródeł odnawialnycj jak na przykład turbiny wiatrowe. To urządzenia generujące energię elektryczną z wiatru. Energia obrotowa wirnika przekazywana jest do generatora, który zamienia ją w prąd elektryczny, a następnie przesyła do odbiorników prądu lub gromadzi nadwyżki w akumulatorach. W ten sposób tworzony jest prąd bez zużywania zasobów naturalnych – energia kinetyczna wiatru zamieniana jest na energię elektryczną.

Odzysk energii

Odzysk energii poprzez termiczną obróbkę odpadów z równoczesnym produkowaniem energii do celów wytwarzania elektryczności, pary wodnej lub na potrzeby ogrzewania. Odzysk energii jest szczególnie wskazany w przypadku zmieszanych i/lub zanieczyszczonych frakcji odpadów. Możliwa jest również produkcja paliw alternatywnych z odpadów, dzięki czemu oszczędzamy kopalne surowce energetyczne.

Artykuły

Wyposażenie AV sal konferencyjnych nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38

Przedmiot dialogu: Wyposażenie AV sal konferencyjnych nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38
Tryb: Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie dialogu technicznego, o którym mowa w art.31a ustawy Prawo zamówień publicznych.
Termin składania wniosków: 31.05.2016
Do pobrania:
20-05-2016 - Ogłoszenie o dialogu technicznym
- Załączniki
24-05-2016 - Inwentaryzacja stanu istniejącego instalacji AV sal konferencyjnych
- Sala duża 7-6
- Sala mała 7-7
25-05-2016 - Założenia funkcjonalne sal konferencyjnych
01-06-2016 - Zestawienie wniosków

Wyposażenie sal konferencyjnych nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38.

Przedmiot dialogu: Wyposażenie sal konferencyjnych nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38.
Tryb: Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie dialogu technicznego, o którym mowa w art.31a ustawy Prawo zamówień publicznych.
Termin składania wniosków: 11.03.2016
Do pobrania:
01-03-2016 - Ogłoszenie o dialogu technicznym
- załączniki
07-03-2016 - Wniosek
15-03-2016 - Zestawienie wniosków