Przedsiębiorstwo przyjazne
środowisku i ludziom

Propagujemy wprowadzania do gospodarki energetycznej grupy przedsiębiorstw Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. odnawialnych źródeł energii jak fotowoltaika, solary, energia wiatrowa,
małe elektrownie wodne, w myśl hasła
"Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku i ludziom".

Zarządzanie infrastrukturą
cieplno-energetyczną

W ramach Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A, inicjujemy wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań
w gospodarce energią.

Działamy zgodnie
z najwyższymi wymaganiami

Działamy zgodnie z najwyższymi wymaganiami etycznymi biznesu,
w oparciu o współpracę w profesjonalnym zespole zapewniając usługi
o najwyższym standardzie spełniającym wszelkie kryteria poprawności
i zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi standardami.

Energia odnawialna
- turbiny wiatrowe

Propagujemy zwiększanie udziału w bilansie energetycznym energii ze źródeł odnawialnycj jak na przykład turbiny wiatrowe. To urządzenia generujące energię elektryczną z wiatru. Energia obrotowa wirnika przekazywana jest do generatora, który zamienia ją w prąd elektryczny, a następnie przesyła do odbiorników prądu lub gromadzi nadwyżki w akumulatorach. W ten sposób tworzony jest prąd bez zużywania zasobów naturalnych – energia kinetyczna wiatru zamieniana jest na energię elektryczną.

Odzysk energii

Odzysk energii poprzez termiczną obróbkę odpadów z równoczesnym produkowaniem energii do celów wytwarzania elektryczności, pary wodnej lub na potrzeby ogrzewania. Odzysk energii jest szczególnie wskazany w przypadku zmieszanych i/lub zanieczyszczonych frakcji odpadów. Możliwa jest również produkcja paliw alternatywnych z odpadów, dzięki czemu oszczędzamy kopalne surowce energetyczne.

Ogłoszenie 327162-2014

Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu powierzchni biurowych na kondygnacji I pietra i powierzchni magazynowych w piwnicy w budynku zlokalizowanego przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień
Termin składania ofert: 13.10.2014 do godziny 10:30
Kod CPV: 45 00 00 00 Roboty budowlane
Do pobrania:
23-09-2014

Ogłoszenie

Ogłoszenie 327162-2014

Zmiana terminu składania ofert (03.10.2014)

23-09-2014 Wytyczne oraz SIWZ
23-09-2014 Załączniki do SIWZ
03-10-2014 Ekoenergia Silesia SA informuje o wydłużeniu terminu składania ofert oraz wydłużenia terminu postępowania.
03-10-2014 Ekoenergia Silesia SA zamieszcza odpowiedzi wraz z załącznikami do zadanych pytań w trakcie postępowania.
08-10-2014 Ekoenergia Silesia SA zamieszcza odpowiedzi do zadanych pytań w trakcie postępowania.
09-10-2014 Ekoenergia Silesia SA zamieszcza odpowiedzi wraz z załącznikami do zadanych pytań w trakcie postępowania.
15-10-2014 Ekoenergia Silesia SA zamieszcza ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania (27.10.2014: ogłoszenie).