Przedsiębiorstwo przyjazne
środowisku i ludziom

Propagujemy wprowadzania do gospodarki energetycznej grupy przedsiębiorstw Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. odnawialnych źródeł energii jak fotowoltaika, solary, energia wiatrowa,
małe elektrownie wodne, w myśl hasła
"Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku i ludziom".

Zarządzanie infrastrukturą
cieplno-energetyczną

W ramach Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A, inicjujemy wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań
w gospodarce energią.

Działamy zgodnie
z najwyższymi wymaganiami

Działamy zgodnie z najwyższymi wymaganiami etycznymi biznesu,
w oparciu o współpracę w profesjonalnym zespole zapewniając usługi
o najwyższym standardzie spełniającym wszelkie kryteria poprawności
i zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi standardami.

Energia odnawialna
- turbiny wiatrowe

Propagujemy zwiększanie udziału w bilansie energetycznym energii ze źródeł odnawialnycj jak na przykład turbiny wiatrowe. To urządzenia generujące energię elektryczną z wiatru. Energia obrotowa wirnika przekazywana jest do generatora, który zamienia ją w prąd elektryczny, a następnie przesyła do odbiorników prądu lub gromadzi nadwyżki w akumulatorach. W ten sposób tworzony jest prąd bez zużywania zasobów naturalnych – energia kinetyczna wiatru zamieniana jest na energię elektryczną.

Odzysk energii

Odzysk energii poprzez termiczną obróbkę odpadów z równoczesnym produkowaniem energii do celów wytwarzania elektryczności, pary wodnej lub na potrzeby ogrzewania. Odzysk energii jest szczególnie wskazany w przypadku zmieszanych i/lub zanieczyszczonych frakcji odpadów. Możliwa jest również produkcja paliw alternatywnych z odpadów, dzięki czemu oszczędzamy kopalne surowce energetyczne.

Przedmiot zamówienia: Prace wykończeniowe i aranżacyjne powierzchni użytkowych biurowca oraz laboratorium Parku Technologicznego Ekoenergia-Woda-Bezpieczeństwo
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Termin składania ofert: 12.01.2015 do godziny 10:00
Kod CPV:

45000000-7 - roboty budowlane

45300000-0 - roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Do pobrania:
03-12-2014 Ogłoszenie
03-12-2014 SIWZ oraz załączniki
10-12-2014 Zamawiający zamieszcza odpowiedzi nr 1 do zadanych pytań w trakcie postępowania.
10-12-2014 Zamawiający zamieszcza odpowiedzi nr 2 do zadanych pytań w trakcie postępowania.
12-12-2014 Zamawiający zamieszcza odpowiedzi nr 3 do zadanych pytań w trakcie postępowania.
12-12-2014 Zamawiający zamieszcza zmianę zapisów SIWZ w związku z udzielonymi odpowiedziami.
17-12-2014 Zamawiający zamieszcza odpowiedzi nr 4 do zadanych pytań w trakcie postępowania.
23-12-2014 Zamawiający zamieszcza odpowiedzi nr 5 do zadanych pytań w trakcie postępowania.
23-12-2014 Zamawiający zamieszcza zmianę zapisów SIWZ w związku z udzielonymi odpowiedziami.
05-01-2015 Zamawiający zamieszcza odpowiedzi nr 6 do zadanych pytań w trakcie postępowania.
08-01-2015 Zamawiający zamieszcza nowy formularz ofertowy dla Oferentów. Zastosowanie starego wzoru formularza ofertowego nie powoduje odrzucenia Oferty.
21-01-2015 Zamawiający zamieszcza ROZSTRZYGNIĘCIE postępowania.