Przedsiębiorstwo przyjazne
środowisku i ludziom

Propagujemy wprowadzania do gospodarki energetycznej grupy przedsiębiorstw Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. odnawialnych źródeł energii jak fotowoltaika, solary, energia wiatrowa,
małe elektrownie wodne, w myśl hasła
"Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku i ludziom".

Zarządzanie infrastrukturą
cieplno-energetyczną

W ramach Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A, inicjujemy wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań
w gospodarce energią.

Działamy zgodnie
z najwyższymi wymaganiami

Działamy zgodnie z najwyższymi wymaganiami etycznymi biznesu,
w oparciu o współpracę w profesjonalnym zespole zapewniając usługi
o najwyższym standardzie spełniającym wszelkie kryteria poprawności
i zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi standardami.

Energia odnawialna
- turbiny wiatrowe

Propagujemy zwiększanie udziału w bilansie energetycznym energii ze źródeł odnawialnycj jak na przykład turbiny wiatrowe. To urządzenia generujące energię elektryczną z wiatru. Energia obrotowa wirnika przekazywana jest do generatora, który zamienia ją w prąd elektryczny, a następnie przesyła do odbiorników prądu lub gromadzi nadwyżki w akumulatorach. W ten sposób tworzony jest prąd bez zużywania zasobów naturalnych – energia kinetyczna wiatru zamieniana jest na energię elektryczną.

Odzysk energii

Odzysk energii poprzez termiczną obróbkę odpadów z równoczesnym produkowaniem energii do celów wytwarzania elektryczności, pary wodnej lub na potrzeby ogrzewania. Odzysk energii jest szczególnie wskazany w przypadku zmieszanych i/lub zanieczyszczonych frakcji odpadów. Możliwa jest również produkcja paliw alternatywnych z odpadów, dzięki czemu oszczędzamy kopalne surowce energetyczne.

Przedmiot zamówienia: Usługi sprzątania nieruchomości na rzecz Ekoenergia Silesia w budynku administracyjno- socjalnym przy ul. Żeliwnej 38
Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie § 23 Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Ekoenergia Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach
Termin składania ofert (AKTUALIZACJA): 13.01.2015 do godziny 10:15
Kod CPV:

90911200-8

Do pobrania:
19-12-2014 Ogłoszenie
19-12-2014 SIWZ oraz załączniki
07-01-2015 Organizator przetargu zamieszcza odpowiedzi do zadanych pytań w trakcie postępowania.
07-01-2015 Organizator przetargu zamieszcza zmianę zapisów SIWZ w związku z zadanymi w trakcie postępowania pytaniami.
09-01-2015 Organizator przetargu zamieszcza odpowiedzi nr 2 do zadanych pytań w trakcie postępowania.
15-01-2015 Organizator przetargu zawiadamia o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia postępowania.
23-01-2015 Organizator przetargu unieważnia postępowanie na "Usługi sprzątania nieruchomości na rzecz Ekoenergia Silesia w budynku administracyjno- socjalnym przy ul. Żeliwnej 38."