Przedsiębiorstwo przyjazne
środowisku i ludziom

Propagujemy wprowadzania do gospodarki energetycznej grupy przedsiębiorstw Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. odnawialnych źródeł energii jak fotowoltaika, solary, energia wiatrowa,
małe elektrownie wodne, w myśl hasła
"Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku i ludziom".

Zarządzanie infrastrukturą
cieplno-energetyczną

W ramach Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A, inicjujemy wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań
w gospodarce energią.

Działamy zgodnie
z najwyższymi wymaganiami

Działamy zgodnie z najwyższymi wymaganiami etycznymi biznesu,
w oparciu o współpracę w profesjonalnym zespole zapewniając usługi
o najwyższym standardzie spełniającym wszelkie kryteria poprawności
i zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi standardami.

Energia odnawialna
- turbiny wiatrowe

Propagujemy zwiększanie udziału w bilansie energetycznym energii ze źródeł odnawialnycj jak na przykład turbiny wiatrowe. To urządzenia generujące energię elektryczną z wiatru. Energia obrotowa wirnika przekazywana jest do generatora, który zamienia ją w prąd elektryczny, a następnie przesyła do odbiorników prądu lub gromadzi nadwyżki w akumulatorach. W ten sposób tworzony jest prąd bez zużywania zasobów naturalnych – energia kinetyczna wiatru zamieniana jest na energię elektryczną.

Odzysk energii

Odzysk energii poprzez termiczną obróbkę odpadów z równoczesnym produkowaniem energii do celów wytwarzania elektryczności, pary wodnej lub na potrzeby ogrzewania. Odzysk energii jest szczególnie wskazany w przypadku zmieszanych i/lub zanieczyszczonych frakcji odpadów. Możliwa jest również produkcja paliw alternatywnych z odpadów, dzięki czemu oszczędzamy kopalne surowce energetyczne.

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia laboratorium Parku Technologicznego Ekoenergia-Woda-Bezpieczeństwo
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Termin składania ofert: 23.03.2015 do godziny 11:00
Kod CPV:

39180000-7 - Meble laboratoryjne

51430000-5 - Usługi instalowania sprzętu laboratoryjnego

33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

38120000-2 - Przyrządy meteorologiczne

38341500-2 - Urządzenia do pomiaru zanieczyszczenia

Do pobrania:
28-02-2015 Ogłoszenie
28-02-2015 SIWZ oraz załączniki
02-03-2015 Organizator przetargu zamieszcza zmianę treści SIWZ oraz Formularz oferty po zmianie.
05-03-2015 Organizator przetargu zamieszcza zmianę treści SIWZ.
11-03-2015 Organizator przetargu zamieszcza odpowiedzi na pytania.
12-03-2015 Organizator przetargu zamieszcza odpowiedzi na pytania część 1.
12-03-2015 Organizator przetargu zamieszcza odpowiedzi na pytania część 2.
19-03-2015 Zmiana treści SIWZ.
19-03-2015 Zmiana treści SIWZ 1.
19-03-2015 Zmieniony formularz ofertowy (PDF), Zmieniony formularz ofertowy (DOCX).
21-03-2015 Sprostowanie dotyczące SIWZ (1), Sprostowanie dotyczące SIWZ (2).
24-03-2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert dla zadań:
- Zadanie 1
- Zadanie 3
- Zadanie 6
- Zadanie 8
- Zadanie 9
01-04-2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: - Zadanie 7
02-04-2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: - Zadanie 4
03-04-2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: - Zadanie 2
28-04-2015 Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia