Przedsiębiorstwo przyjazne
środowisku i ludziom

Propagujemy wprowadzania do gospodarki energetycznej grupy przedsiębiorstw Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. odnawialnych źródeł energii jak fotowoltaika, solary, energia wiatrowa,
małe elektrownie wodne, w myśl hasła
"Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku i ludziom".

Zarządzanie infrastrukturą
cieplno-energetyczną

W ramach Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A, inicjujemy wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań
w gospodarce energią.

Działamy zgodnie
z najwyższymi wymaganiami

Działamy zgodnie z najwyższymi wymaganiami etycznymi biznesu,
w oparciu o współpracę w profesjonalnym zespole zapewniając usługi
o najwyższym standardzie spełniającym wszelkie kryteria poprawności
i zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi standardami.

Energia odnawialna
- turbiny wiatrowe

Propagujemy zwiększanie udziału w bilansie energetycznym energii ze źródeł odnawialnycj jak na przykład turbiny wiatrowe. To urządzenia generujące energię elektryczną z wiatru. Energia obrotowa wirnika przekazywana jest do generatora, który zamienia ją w prąd elektryczny, a następnie przesyła do odbiorników prądu lub gromadzi nadwyżki w akumulatorach. W ten sposób tworzony jest prąd bez zużywania zasobów naturalnych – energia kinetyczna wiatru zamieniana jest na energię elektryczną.

Odzysk energii

Odzysk energii poprzez termiczną obróbkę odpadów z równoczesnym produkowaniem energii do celów wytwarzania elektryczności, pary wodnej lub na potrzeby ogrzewania. Odzysk energii jest szczególnie wskazany w przypadku zmieszanych i/lub zanieczyszczonych frakcji odpadów. Możliwa jest również produkcja paliw alternatywnych z odpadów, dzięki czemu oszczędzamy kopalne surowce energetyczne.

Przedmiot dialogu: Zapewnienie ciągłej dostawy paliw do floty aut należących do firmy Ekoenergia Silesia S.A. oraz utrzymanie w stałej gotowości agregatów prądotwórczych znajdującej się na terenie Parku Przemysłowo Technologicznego Woda - Bezpieczeństwo przy ulicy Żeliwnej 38 w Katowicach, w ilości 8 000 litrów. Dostawa oleju napędowego wytwarzanego wg normy PN-EN 590:2011 do floty aut należących do firmy Ekoenergia Silesia S.A. w transakcjach bezgotówkowych, za pomocą kart elektronicznych, dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę, na terenie całego kraju.
Tryb: Przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o ustawę Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Termin składania wniosków: 13.04.2016, godzina 9:00
CPV: 09134100-8 Olej napędowy
Do pobrania:
08-04-2016 - SIWZ wraz z załącznikami