Przedsiębiorstwo przyjazne
środowisku i ludziom

Propagujemy wprowadzania do gospodarki energetycznej grupy przedsiębiorstw Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. odnawialnych źródeł energii jak fotowoltaika, solary, energia wiatrowa,
małe elektrownie wodne, w myśl hasła
"Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku i ludziom".

Zarządzanie infrastrukturą
cieplno-energetyczną

W ramach Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A, inicjujemy wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań
w gospodarce energią.

Działamy zgodnie
z najwyższymi wymaganiami

Działamy zgodnie z najwyższymi wymaganiami etycznymi biznesu,
w oparciu o współpracę w profesjonalnym zespole zapewniając usługi
o najwyższym standardzie spełniającym wszelkie kryteria poprawności
i zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi standardami.

Energia odnawialna
- turbiny wiatrowe

Propagujemy zwiększanie udziału w bilansie energetycznym energii ze źródeł odnawialnycj jak na przykład turbiny wiatrowe. To urządzenia generujące energię elektryczną z wiatru. Energia obrotowa wirnika przekazywana jest do generatora, który zamienia ją w prąd elektryczny, a następnie przesyła do odbiorników prądu lub gromadzi nadwyżki w akumulatorach. W ten sposób tworzony jest prąd bez zużywania zasobów naturalnych – energia kinetyczna wiatru zamieniana jest na energię elektryczną.

Odzysk energii

Odzysk energii poprzez termiczną obróbkę odpadów z równoczesnym produkowaniem energii do celów wytwarzania elektryczności, pary wodnej lub na potrzeby ogrzewania. Odzysk energii jest szczególnie wskazany w przypadku zmieszanych i/lub zanieczyszczonych frakcji odpadów. Możliwa jest również produkcja paliw alternatywnych z odpadów, dzięki czemu oszczędzamy kopalne surowce energetyczne.

Przedmiot zamówienia: Usługa sprzątania budynków i utrzymanie terenu zewnętrznego nieruchomości w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 oraz sprzątanie budynku w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Jeziorna 86
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Termin składania ofert: do dnia 24.10.2017 r. do godziny 10.00
Kod CPV: 90911200-8, 90620000-9, 77314100-5
Do pobrania:
16-10-2017 - Plan zagospodarowania terenu
16-10-2017 -EES S.A. - umowa na sprzątanie obiektów EES - cześć I sprzątanie budynków - 2017
16-10-2017 -EES S.A. - umowa na sprzątanie obiektów EES - cześć II zewnętrzne utrzymanie - 2017
16-10-2017 - Ogłoszenie nr 602710-N-2017 z
16-10-2017 - siwz-PN-8
16-10-2017 - zal 1 formularz oferty
16-10-2017 - zal 5 i 6 grupa
16-10-2017 - zał 2 oświadczenie
Zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na pytanie zadane przez Wykonawców.
19-10-2017 - Załącznik S22C-6e17101912450
Zgodnie z art. 86 ust 5. ustawy Prawo zamówień publicznych 9 (Dz.U. z 24 sierpnia 2017 poz 1579) zamawiający publikuje zestawienie ofert postępowania.
24-10-2017 - Załącznik S22C-6e17102411590
Ekoenergia Silesia S.A. zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Usługa sprzątania budynków i utrzymanie terenu zewnętrznego nieruchomości w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 oraz sprzątanie budynku w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Jeziorna 86.” do realizacji zamówienia wybiera ofertę:
31-10-2017 - Wybór oferty
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
07-11-2017 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA