Przedsiębiorstwo przyjazne
środowisku i ludziom

Propagujemy wprowadzania do gospodarki energetycznej grupy przedsiębiorstw Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. odnawialnych źródeł energii jak fotowoltaika, solary, energia wiatrowa,
małe elektrownie wodne, w myśl hasła
"Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku i ludziom".

Zarządzanie infrastrukturą
cieplno-energetyczną

W ramach Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A, inicjujemy wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań
w gospodarce energią.

Działamy zgodnie
z najwyższymi wymaganiami

Działamy zgodnie z najwyższymi wymaganiami etycznymi biznesu,
w oparciu o współpracę w profesjonalnym zespole zapewniając usługi
o najwyższym standardzie spełniającym wszelkie kryteria poprawności
i zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi standardami.

Energia odnawialna
- turbiny wiatrowe

Propagujemy zwiększanie udziału w bilansie energetycznym energii ze źródeł odnawialnycj jak na przykład turbiny wiatrowe. To urządzenia generujące energię elektryczną z wiatru. Energia obrotowa wirnika przekazywana jest do generatora, który zamienia ją w prąd elektryczny, a następnie przesyła do odbiorników prądu lub gromadzi nadwyżki w akumulatorach. W ten sposób tworzony jest prąd bez zużywania zasobów naturalnych – energia kinetyczna wiatru zamieniana jest na energię elektryczną.

Odzysk energii

Odzysk energii poprzez termiczną obróbkę odpadów z równoczesnym produkowaniem energii do celów wytwarzania elektryczności, pary wodnej lub na potrzeby ogrzewania. Odzysk energii jest szczególnie wskazany w przypadku zmieszanych i/lub zanieczyszczonych frakcji odpadów. Możliwa jest również produkcja paliw alternatywnych z odpadów, dzięki czemu oszczędzamy kopalne surowce energetyczne.

Wymiana uszkodzonego kabla zasilającego przepompownię.
Tryb zamówienia: Licytacja elektroniczna
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: do dnia 09.08.2018 r., godz. 13.00
Kod CPV: 45111200-0
Do pobrania:
29.07.2019 Licytacja dostępna TUTAJ
29.07.2019 - Ogłoszenie nr 569806-N-2019 z dnia 2019-07-29 r.
29.07.2019 - Wzór umowy
29.07.2019 - Formularz
29.07.2019 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej
29.07.2019 - Oświadczenie
29.07.2019 - Wykaz robót
29.07.2019 - Grupa kapitałowa
31.07.2019 - Odpowiedź nr 1
31.07.2019 - Odpowiedź nr 2
31.07.2019 - Odpowiedź nr 3
31.07.2019 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
08.08.2019 - Odpowiedź nr 4
09.08.2019 - Odpowiedź nr 5
16.08.2019 - Unieważnienie postępowania