Przedsiębiorstwo przyjazne
środowisku i ludziom

Propagujemy wprowadzania do gospodarki energetycznej grupy przedsiębiorstw Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. odnawialnych źródeł energii jak fotowoltaika, solary, energia wiatrowa,
małe elektrownie wodne, w myśl hasła
"Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku i ludziom".

Zarządzanie infrastrukturą
cieplno-energetyczną

W ramach Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A, inicjujemy wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań
w gospodarce energią.

Działamy zgodnie
z najwyższymi wymaganiami

Działamy zgodnie z najwyższymi wymaganiami etycznymi biznesu,
w oparciu o współpracę w profesjonalnym zespole zapewniając usługi
o najwyższym standardzie spełniającym wszelkie kryteria poprawności
i zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi standardami.

Energia odnawialna
- turbiny wiatrowe

Propagujemy zwiększanie udziału w bilansie energetycznym energii ze źródeł odnawialnycj jak na przykład turbiny wiatrowe. To urządzenia generujące energię elektryczną z wiatru. Energia obrotowa wirnika przekazywana jest do generatora, który zamienia ją w prąd elektryczny, a następnie przesyła do odbiorników prądu lub gromadzi nadwyżki w akumulatorach. W ten sposób tworzony jest prąd bez zużywania zasobów naturalnych – energia kinetyczna wiatru zamieniana jest na energię elektryczną.

Odzysk energii

Odzysk energii poprzez termiczną obróbkę odpadów z równoczesnym produkowaniem energii do celów wytwarzania elektryczności, pary wodnej lub na potrzeby ogrzewania. Odzysk energii jest szczególnie wskazany w przypadku zmieszanych i/lub zanieczyszczonych frakcji odpadów. Możliwa jest również produkcja paliw alternatywnych z odpadów, dzięki czemu oszczędzamy kopalne surowce energetyczne.

Zakup sensora do precyzyjnego pomiaru wybranych zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z pokładu UAV
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: do dnia 20.09.2019 r. do godz. 9:00.
Zamówienie nr PN/3-2019
Do pobrania:
09.09.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (.pdf)
09.09.2019 - SIWZ (.pdf)
09.09.2019 - FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY (.pdf)
09.09.2019 - FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY (.xls)
09.09.2019 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (.pdf)
09.09.2019 - FORMULARZ OFERTY (.pdf)
09.09.2019 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (.doc)
09.09.2019 - OŚWIADCZENIE (.docx)
09.09.2019 - OŚWIADCZENIE (.pdf)
09.09.2019 - WZÓR UMOWY (.pdf)
20.09.2019 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (.pdf)
20.09.2019 - OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ (.pdf)
27.09.2019 - INFORMACJE O WYBORZE SENSORA (.pdf)