Przedsiębiorstwo przyjazne
środowisku i ludziom

Propagujemy wprowadzania do gospodarki energetycznej grupy przedsiębiorstw Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. odnawialnych źródeł energii jak fotowoltaika, solary, energia wiatrowa,
małe elektrownie wodne, w myśl hasła
"Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku i ludziom".

Zarządzanie infrastrukturą
cieplno-energetyczną

W ramach Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A, inicjujemy wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań
w gospodarce energią.

Działamy zgodnie
z najwyższymi wymaganiami

Działamy zgodnie z najwyższymi wymaganiami etycznymi biznesu,
w oparciu o współpracę w profesjonalnym zespole zapewniając usługi
o najwyższym standardzie spełniającym wszelkie kryteria poprawności
i zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi standardami.

Energia odnawialna
- turbiny wiatrowe

Propagujemy zwiększanie udziału w bilansie energetycznym energii ze źródeł odnawialnycj jak na przykład turbiny wiatrowe. To urządzenia generujące energię elektryczną z wiatru. Energia obrotowa wirnika przekazywana jest do generatora, który zamienia ją w prąd elektryczny, a następnie przesyła do odbiorników prądu lub gromadzi nadwyżki w akumulatorach. W ten sposób tworzony jest prąd bez zużywania zasobów naturalnych – energia kinetyczna wiatru zamieniana jest na energię elektryczną.

Odzysk energii

Odzysk energii poprzez termiczną obróbkę odpadów z równoczesnym produkowaniem energii do celów wytwarzania elektryczności, pary wodnej lub na potrzeby ogrzewania. Odzysk energii jest szczególnie wskazany w przypadku zmieszanych i/lub zanieczyszczonych frakcji odpadów. Możliwa jest również produkcja paliw alternatywnych z odpadów, dzięki czemu oszczędzamy kopalne surowce energetyczne.

Rodzaj działalności
Ekoenergia Silesia S.A. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Rybnika (woj. Śląskie) na podstawie uzyskanego zezwolenia na prowadzenie działalności wodociągowej. Przedmiotem działania Spółki jest dostarczanie wody do celów zaopatrzenia w wodę odbiorców z obszaru Miasta Rybnika tj. terenu SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, decyzja Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22.10.2019 r., znak GK.631.4.2019


Kontakt z Biurem Obsługi Klienta
Biuro Obsługi Klienta jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
Kontakt:
Numer ogólny: +48 32 220 80 71 wewnętrzny: 22,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przepisy prawne
Ekoenergia Silesia S.A. Decyzją Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 października 2019 roku uzyskała Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta Rybnika dla SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2019.1437 t.j. z dnia 2019.08.01) - Pobierz
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U.2018.472 z dnia 2018.03.02) - Pobierz
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 z dnia 2017.12.11) - Pobierz
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U.2002.8.70 z dnia 2002.01.31) - Pobierz
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
(Dz.U.2018.510 z dnia 2018.03.09) - Pobierz
- Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rybnika - Pobierz

E-faktura
- Ekoenergia Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, że wszyscy nasi Klienci mogą otrzymywać faktury elektroniczne (PDF), które będą wysyłane na wskazany przez Odbiorcę adres e-mail (Formularz Oświadczenia o akceptacji wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej) - [ formularz do pobrania ]
- W przypadku zmiany adresu e-mail należy ponownie wypełnić powyższe Oświadczenie wpisując aktualny adres e-mail.
- W przypadku rezygnacji z otrzymywania faktur VAT drogą mailową należy wypełnić powyższe Oświadczenie wpisując aktualny adres do wysyłki faktur VAT w formie papierowej.
- Powyższe dokumenty należy wypełnić drukowanymi literami, podpisać przez osoby upoważnione do reprezentacji a następnie przesłać Pocztą na nasz adres lub złożyć osobiście w Siedzibie naszej Spółki.
Zapraszamy do skorzystania z powyższej usługi.

Reklamacje

Awarie
Informowanie o awarii związanej z dostawą wody w ramach umowy drogą telefoniczną pod nr: 032 60 38 600 lub 032 60 38 601 (dyspozytor)

Taryfa
- Cennik usług Ekoenergia Silesia S.A. obowiązujący na obszarze Miasta Rybnika tj. terenu SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku od dnia 28.05.2020 roku na okres pierwszych 18 miesięcy prowadzenia działalności.
- Taryfy stawek i opłat za wodę obowiązujące w okresie od 28.05.2020 rok (na okres pierwszych 18 miesięcy prowadzenia działalności): Pobierz