Przedsiębiorstwo przyjazne
środowisku i ludziom

Propagujemy wprowadzania do gospodarki energetycznej grupy przedsiębiorstw Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. odnawialnych źródeł energii jak fotowoltaika, solary, energia wiatrowa,
małe elektrownie wodne, w myśl hasła
"Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku i ludziom".

Zarządzanie infrastrukturą
cieplno-energetyczną

W ramach Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A, inicjujemy wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań
w gospodarce energią.

Działamy zgodnie
z najwyższymi wymaganiami

Działamy zgodnie z najwyższymi wymaganiami etycznymi biznesu,
w oparciu o współpracę w profesjonalnym zespole zapewniając usługi
o najwyższym standardzie spełniającym wszelkie kryteria poprawności
i zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi standardami.

Energia odnawialna
- turbiny wiatrowe

Propagujemy zwiększanie udziału w bilansie energetycznym energii ze źródeł odnawialnycj jak na przykład turbiny wiatrowe. To urządzenia generujące energię elektryczną z wiatru. Energia obrotowa wirnika przekazywana jest do generatora, który zamienia ją w prąd elektryczny, a następnie przesyła do odbiorników prądu lub gromadzi nadwyżki w akumulatorach. W ten sposób tworzony jest prąd bez zużywania zasobów naturalnych – energia kinetyczna wiatru zamieniana jest na energię elektryczną.

Odzysk energii

Odzysk energii poprzez termiczną obróbkę odpadów z równoczesnym produkowaniem energii do celów wytwarzania elektryczności, pary wodnej lub na potrzeby ogrzewania. Odzysk energii jest szczególnie wskazany w przypadku zmieszanych i/lub zanieczyszczonych frakcji odpadów. Możliwa jest również produkcja paliw alternatywnych z odpadów, dzięki czemu oszczędzamy kopalne surowce energetyczne.

Dostawa oprogramowania konwertującego dane radarowe do formatu HDF5
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 15.07.2020 r. do godz. 10:00.
Zamówienie nr PARK/3-PN-4/2020
Do pobrania:
03.07.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (.pdf)
03.07.2020 - SIWZ (.pdf)
03.07.2020 - FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY (.pdf)
03.07.2020 - FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY (.xls)
03.07.2020 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (.doc)
03.07.2020 - FORMULARZ OFERTY (.pdf)
03.07.2020 - FORMULARZ OFERTY (.doc)
03.07.2020 - OŚWIADCZENIE (.pdf)
03.07.2020 - OŚWIADCZENIE (.doc)
03.07.2020 - WZÓR UMOWY (.pdf)
17.07.2020 - OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ (.doc)
17.07.2020 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (.pdf)
20.07.2020 - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (.pdf)