Przedsiębiorstwo przyjazne
środowisku i ludziom

Propagujemy wprowadzania do gospodarki energetycznej grupy przedsiębiorstw Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. odnawialnych źródeł energii jak fotowoltaika, solary, energia wiatrowa,
małe elektrownie wodne, w myśl hasła
"Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku i ludziom".

Zarządzanie infrastrukturą
cieplno-energetyczną

W ramach Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A, inicjujemy wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań
w gospodarce energią.

Działamy zgodnie
z najwyższymi wymaganiami

Działamy zgodnie z najwyższymi wymaganiami etycznymi biznesu,
w oparciu o współpracę w profesjonalnym zespole zapewniając usługi
o najwyższym standardzie spełniającym wszelkie kryteria poprawności
i zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi standardami.

Energia odnawialna
- turbiny wiatrowe

Propagujemy zwiększanie udziału w bilansie energetycznym energii ze źródeł odnawialnycj jak na przykład turbiny wiatrowe. To urządzenia generujące energię elektryczną z wiatru. Energia obrotowa wirnika przekazywana jest do generatora, który zamienia ją w prąd elektryczny, a następnie przesyła do odbiorników prądu lub gromadzi nadwyżki w akumulatorach. W ten sposób tworzony jest prąd bez zużywania zasobów naturalnych – energia kinetyczna wiatru zamieniana jest na energię elektryczną.

Odzysk energii

Odzysk energii poprzez termiczną obróbkę odpadów z równoczesnym produkowaniem energii do celów wytwarzania elektryczności, pary wodnej lub na potrzeby ogrzewania. Odzysk energii jest szczególnie wskazany w przypadku zmieszanych i/lub zanieczyszczonych frakcji odpadów. Możliwa jest również produkcja paliw alternatywnych z odpadów, dzięki czemu oszczędzamy kopalne surowce energetyczne.

Dostawa oprogramowania i urządzeń sieciowych
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: do dnia 28.10.2020 r. do godz. 14:00.
Zamówienie nr IT/5-PN-6/2020
Do pobrania:
08.10.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (.pdf)
08.10.2020 - SIWZ (.pdf)
08.10.2020 - FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY (.pdf)
08.10.2020 - FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY (.xls)
08.10.2020 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA(.doc)
08.10.2020 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA(.pdf)
08.10.2020 - FORMULARZ OFERTY (.doc)
08.10.2020 - FORMULARZ OFERTY (.pdf)
08.10.2020 - OŚWIADCZENIE (.docx)
08.10.2020 - OŚWIADCZENIE (.pdf)
08.10.2020 - WZÓR UMOWY (.pdf)
13.10.2020 - ODPOWIEDŹ NR 1 (.pdf)
15.10.2020 - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (.pdf)
15.10.2020 - NOWY TERMIN (.pdf)