Przedsiębiorstwo przyjazne
środowisku i ludziom

Propagujemy wprowadzania do gospodarki energetycznej grupy przedsiębiorstw Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. odnawialnych źródeł energii jak fotowoltaika, solary, energia wiatrowa,
małe elektrownie wodne, w myśl hasła
"Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku i ludziom".

Zarządzanie infrastrukturą
cieplno-energetyczną

W ramach Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A, inicjujemy wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań
w gospodarce energią.

Działamy zgodnie
z najwyższymi wymaganiami

Działamy zgodnie z najwyższymi wymaganiami etycznymi biznesu,
w oparciu o współpracę w profesjonalnym zespole zapewniając usługi
o najwyższym standardzie spełniającym wszelkie kryteria poprawności
i zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi standardami.

Energia odnawialna
- turbiny wiatrowe

Propagujemy zwiększanie udziału w bilansie energetycznym energii ze źródeł odnawialnycj jak na przykład turbiny wiatrowe. To urządzenia generujące energię elektryczną z wiatru. Energia obrotowa wirnika przekazywana jest do generatora, który zamienia ją w prąd elektryczny, a następnie przesyła do odbiorników prądu lub gromadzi nadwyżki w akumulatorach. W ten sposób tworzony jest prąd bez zużywania zasobów naturalnych – energia kinetyczna wiatru zamieniana jest na energię elektryczną.

Odzysk energii

Odzysk energii poprzez termiczną obróbkę odpadów z równoczesnym produkowaniem energii do celów wytwarzania elektryczności, pary wodnej lub na potrzeby ogrzewania. Odzysk energii jest szczególnie wskazany w przypadku zmieszanych i/lub zanieczyszczonych frakcji odpadów. Możliwa jest również produkcja paliw alternatywnych z odpadów, dzięki czemu oszczędzamy kopalne surowce energetyczne.

Oferowane Usługi

Oferta Parku Przemysłowo – Technologicznego EkoEnergia - Efektywność jest ukierunkowana na osiągnięcie oszczędności przez optymalizację zużycia mediów energetycznych i ich kosztów. Proponujemy wykonanie audytu efektywności energetycznej i wdrożenie informatycznego systemu wspomagającego zarządzanie gospodarką energetyczną, a w dalszej kolejności także uruchomienie monitoringu zużycia mediów i systemu sterowania pracą wybranych instalacji - jeżeli audyt wykaże opłacalność ekonomicznej przedsięwzięcia.

Park Przemysłowo – Technologicznego EkoEnergia - Efektywność oferuje:

 • powierzchnie biurowe o różnej konfiguracji metrażu;
 • komfortowe i nowoczesne sale konferencyjno - szkoleniowe
 • szkolenia specjalistyczne z zakresu efektywności energetycznej – optymalizacje zużycia energii elektrycznej;
 • usługi specjalistyczne:
  • audyty energetyczne,
  • usługi optymalizacji procesów energochłonnych,
  • badania naukowe,
  • pomoc w nawiązaniu relacji z uczelniami wyższymi jak: Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski oraz Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,
  • doradztwo technologiczne związane z zagadnieniami, które są programowymi celami Parku,
  • wdrożenia Systemu Zarządzania Mediami / System Zarządzania Mediami (SZM) jest dostosowany do obsługi energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody, a także mediów przemysłowych i paliw niesieciowych. Wdrożenie umożliwia stworzenie ewidencji obiektów, punktów poboru, umów i wprowadzenie danych z faktur na sprzedaż i dystrybucję mediów.

- Pobierz plik prezentacji ( Rozmiar : 626 KB )powyżej – schemat powiązań pomiędzy poszczególnymi elementami Systemu Zarządzania Mediami