Przedsiębiorstwo przyjazne
środowisku i ludziom

Propagujemy wprowadzania do gospodarki energetycznej grupy przedsiębiorstw Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. odnawialnych źródeł energii jak fotowoltaika, solary, energia wiatrowa,
małe elektrownie wodne, w myśl hasła
"Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku i ludziom".

Zarządzanie infrastrukturą
cieplno-energetyczną

W ramach Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A, inicjujemy wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań
w gospodarce energią.

Działamy zgodnie
z najwyższymi wymaganiami

Działamy zgodnie z najwyższymi wymaganiami etycznymi biznesu,
w oparciu o współpracę w profesjonalnym zespole zapewniając usługi
o najwyższym standardzie spełniającym wszelkie kryteria poprawności
i zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi standardami.

Energia odnawialna
- turbiny wiatrowe

Propagujemy zwiększanie udziału w bilansie energetycznym energii ze źródeł odnawialnycj jak na przykład turbiny wiatrowe. To urządzenia generujące energię elektryczną z wiatru. Energia obrotowa wirnika przekazywana jest do generatora, który zamienia ją w prąd elektryczny, a następnie przesyła do odbiorników prądu lub gromadzi nadwyżki w akumulatorach. W ten sposób tworzony jest prąd bez zużywania zasobów naturalnych – energia kinetyczna wiatru zamieniana jest na energię elektryczną.

Odzysk energii

Odzysk energii poprzez termiczną obróbkę odpadów z równoczesnym produkowaniem energii do celów wytwarzania elektryczności, pary wodnej lub na potrzeby ogrzewania. Odzysk energii jest szczególnie wskazany w przypadku zmieszanych i/lub zanieczyszczonych frakcji odpadów. Możliwa jest również produkcja paliw alternatywnych z odpadów, dzięki czemu oszczędzamy kopalne surowce energetyczne.

Przedmiot zamówienia: Prace modernizacyjne i remontowe budynku przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień
Termin składania ofert: 10.04.2014 do godziny 14:00
Kod CPV: 45 00 00 00 Roboty budowlane
Do pobrania:
04-03-2014 Ogłoszenie
04-03-2014 Wytyczne
04-03-2014 Opis przedmiotu zamówienia
04-03-2014 Dokumentacja
10-03-2014 Organizator przetargu zamieszcza wersje edytowalną WYTYCZNYCH DO PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE ZADANIA RPO2/8/2014 w celu elektronicznego wypełniania załączników przez Oferentów Wytyczne
14-03-2014 Odpowiedzi oraz Załączniki
21-03-2014 Odpowiedzi oraz Załączniki
27-03-2014 Odpowiedzi oraz Załączniki
28-03-2014 Odpowiedzi oraz Załączniki
28-03-2014 Przedłużenie terminu składania ofert oraz Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu
02-04-2014 Odpowiedzi
03-04-2014 Odpowiedzi
04-04-2014 Załączniki w formie edytowalnej
14-04-2014 Unieważnienie