Przedsiębiorstwo przyjazne
środowisku i ludziom

Propagujemy wprowadzania do gospodarki energetycznej grupy przedsiębiorstw Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. odnawialnych źródeł energii jak fotowoltaika, solary, energia wiatrowa,
małe elektrownie wodne, w myśl hasła
"Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku i ludziom".

Zarządzanie infrastrukturą
cieplno-energetyczną

W ramach Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A, inicjujemy wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań
w gospodarce energią.

Działamy zgodnie
z najwyższymi wymaganiami

Działamy zgodnie z najwyższymi wymaganiami etycznymi biznesu,
w oparciu o współpracę w profesjonalnym zespole zapewniając usługi
o najwyższym standardzie spełniającym wszelkie kryteria poprawności
i zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi standardami.

Energia odnawialna
- turbiny wiatrowe

Propagujemy zwiększanie udziału w bilansie energetycznym energii ze źródeł odnawialnycj jak na przykład turbiny wiatrowe. To urządzenia generujące energię elektryczną z wiatru. Energia obrotowa wirnika przekazywana jest do generatora, który zamienia ją w prąd elektryczny, a następnie przesyła do odbiorników prądu lub gromadzi nadwyżki w akumulatorach. W ten sposób tworzony jest prąd bez zużywania zasobów naturalnych – energia kinetyczna wiatru zamieniana jest na energię elektryczną.

Odzysk energii

Odzysk energii poprzez termiczną obróbkę odpadów z równoczesnym produkowaniem energii do celów wytwarzania elektryczności, pary wodnej lub na potrzeby ogrzewania. Odzysk energii jest szczególnie wskazany w przypadku zmieszanych i/lub zanieczyszczonych frakcji odpadów. Możliwa jest również produkcja paliw alternatywnych z odpadów, dzięki czemu oszczędzamy kopalne surowce energetyczne.

Przedmiot zamówienia: Prace modernizacyjne i remontowe budynku przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień
Termin składania ofert: 9.05.2014 do godziny 14:00
Kod CPV: 45 00 00 00 Roboty budowlane
Do pobrania:
16-04-2014 Ogłoszenie
16-04-2014 Wytyczne
16-04-2014 Opis przedmiotu zamówienia
16-04-2014 Dokumentacja
23-04-2014 Organizator Przetargu zamieszcza uzupełnienie - schematy konstrukcji stalowej pod instalację fotowoltaiczną na dachu budynku - Uzupełnienie
28-04-2014 Organizator Przetargu zamieszcza Odpowiedzi na zadane do dnia 24.04.2014 r. pytania do Przetargu.
29-04-2014 Organizator Przetargu zamieszcza Odpowiedzi na zadane do dnia 28.04.2014 r. pytania do Przetargu.
06-05-2014 Organizator Przetargu zamieszcza Odpowiedzi na zadane do dnia 06.05.2014 r. pytania do Przetargu.
23-05-2014 Organizator Przetargu zamieszcza OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU postępowania RPO2/9/2014. Organizator Przetargu wyraża jednocześnie podziękowania Wszystkim Oferentom biorącym udział w postępowaniu.