Przedsiębiorstwo przyjazne
środowisku i ludziom

Propagujemy wprowadzania do gospodarki energetycznej grupy przedsiębiorstw Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. odnawialnych źródeł energii jak fotowoltaika, solary, energia wiatrowa,
małe elektrownie wodne, w myśl hasła
"Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku i ludziom".

Zarządzanie infrastrukturą
cieplno-energetyczną

W ramach Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A, inicjujemy wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań
w gospodarce energią.

Działamy zgodnie
z najwyższymi wymaganiami

Działamy zgodnie z najwyższymi wymaganiami etycznymi biznesu,
w oparciu o współpracę w profesjonalnym zespole zapewniając usługi
o najwyższym standardzie spełniającym wszelkie kryteria poprawności
i zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi standardami.

Energia odnawialna
- turbiny wiatrowe

Propagujemy zwiększanie udziału w bilansie energetycznym energii ze źródeł odnawialnycj jak na przykład turbiny wiatrowe. To urządzenia generujące energię elektryczną z wiatru. Energia obrotowa wirnika przekazywana jest do generatora, który zamienia ją w prąd elektryczny, a następnie przesyła do odbiorników prądu lub gromadzi nadwyżki w akumulatorach. W ten sposób tworzony jest prąd bez zużywania zasobów naturalnych – energia kinetyczna wiatru zamieniana jest na energię elektryczną.

Odzysk energii

Odzysk energii poprzez termiczną obróbkę odpadów z równoczesnym produkowaniem energii do celów wytwarzania elektryczności, pary wodnej lub na potrzeby ogrzewania. Odzysk energii jest szczególnie wskazany w przypadku zmieszanych i/lub zanieczyszczonych frakcji odpadów. Możliwa jest również produkcja paliw alternatywnych z odpadów, dzięki czemu oszczędzamy kopalne surowce energetyczne.

Wczoraj chwilę po godzinie 18.00 w Ekocentrum młodzież należąca do Studenckiego Koła Astronautycznego z Politechniki Warszawskiej wraz z uczniami Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa z Skierniewic podjęła się eksperymentu, który polegał na wypuszczaniu balonu meteorologicznego w powietrze na wysokość 20-30km.

Studenckie Koło Astronautyczne Politechniki Warszawskiej od wielu lat bierze udział w projektach międzynarodowych związanych z przestrzenia kosmiczną. To właśnie jednej z kilku sekcji tego koła zawdzięczamy pierwszego polskiego satelitę PW – Sat, który znalazł się w przestrzeni kosmicznej. Współpracując z uczniami należącymi do liceum w Skierniewicach młodzież podjęła się kolejnego już eksperymentu, który miał na celu zdobyć pomiary wysokości ciśnienia oraz temperatury, które są zmienne w zależności od zdobytej wysokości balonu meteorologicznego.

Cała konstrukcja polegała na tym, że do balonu została doczepiona specjalna gondola, w której mieszczą się kamera, nadajnik GPS, termometry i przyrządy pomiarowe. W chwili gdy balon osiąga punkt krytyczny na przeznaczonej mu wysokości, pęka, a cały sprzęt spada na ziemię. Zainstalowany GPS ułatwia młodym naukowcom odnalezienie cennych dla nich informacji. Gondola otrzymała również swoją nazwę na cześć słowiańskiego boga wiatru, Strzybóg. Warto również podkreślić, że 2 lipca nie jest przypadkowym dniem dla tego eksperymentu, ponieważ jest to Międzynarodowy Dzień UFO.

Uczniowie liceum ogólnokształcącego stworzyli eksperyment, dzięki któremu mierzyli chwilowe przyspieszenia drgań gondoli oraz wyznaczali tor jej ruchu, natomiast studenci należący do koła naukowego wykonali własne pomiary, które zostały wykorzystane dla porównania.

Oprócz pomiarów ciśnienia i temperatur jeden ze studentów wykorzystał do projektu dwa własne eksperymenty zrobione własnoręcznie. Jednym z nich jest Partikula III, czyli urządzenie wyglądające jak parasol, które ma za zadanie zbieranie mikrometeorytów, które krążą w atmosferze oraz pyłów. Drugim eksperymentem było wykorzystanie popularnego układu elektronicznego, który przetwarza całe spektrum fal radiowych na użyteczną energię elektryczną.

Nad całym projektem pilnie czuwała Krystyna Macioszek, opiekun naukowy Studenckiego Koła Astronautycznego, która wraz z młodzieżą zaplanowała wszystko od A do Z.