Przedsiębiorstwo przyjazne
środowisku i ludziom

Propagujemy wprowadzania do gospodarki energetycznej grupy przedsiębiorstw Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. odnawialnych źródeł energii jak fotowoltaika, solary, energia wiatrowa,
małe elektrownie wodne, w myśl hasła
"Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku i ludziom".

Zarządzanie infrastrukturą
cieplno-energetyczną

W ramach Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A, inicjujemy wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań
w gospodarce energią.

Działamy zgodnie
z najwyższymi wymaganiami

Działamy zgodnie z najwyższymi wymaganiami etycznymi biznesu,
w oparciu o współpracę w profesjonalnym zespole zapewniając usługi
o najwyższym standardzie spełniającym wszelkie kryteria poprawności
i zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi standardami.

Energia odnawialna
- turbiny wiatrowe

Propagujemy zwiększanie udziału w bilansie energetycznym energii ze źródeł odnawialnycj jak na przykład turbiny wiatrowe. To urządzenia generujące energię elektryczną z wiatru. Energia obrotowa wirnika przekazywana jest do generatora, który zamienia ją w prąd elektryczny, a następnie przesyła do odbiorników prądu lub gromadzi nadwyżki w akumulatorach. W ten sposób tworzony jest prąd bez zużywania zasobów naturalnych – energia kinetyczna wiatru zamieniana jest na energię elektryczną.

Odzysk energii

Odzysk energii poprzez termiczną obróbkę odpadów z równoczesnym produkowaniem energii do celów wytwarzania elektryczności, pary wodnej lub na potrzeby ogrzewania. Odzysk energii jest szczególnie wskazany w przypadku zmieszanych i/lub zanieczyszczonych frakcji odpadów. Możliwa jest również produkcja paliw alternatywnych z odpadów, dzięki czemu oszczędzamy kopalne surowce energetyczne.

O firmie

Ekoenergia Silesia S.A. powstała jako spółka celowa w grupie kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. i posiada statut Instytucji Otoczenia Biznesu. Spółka zarządza nieprodukcyjnym majątkiem Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. (nieruchomości w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 oraz w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Jeziornej 86). W celu zagospodarowania tych nieruchomości, Ekoenergia Silesia S.A. wystąpiła z inicjatywą utworzenia dwóch Parków wpierających przedsiębiorczość w regionie: Przemysłowo-Technologicznego i Technologicznego. Dwa zainicjowane w 2012 roku projekty uzyskały pozytywną ocenę zarówno formalną jak i merytoryczną i w lutym 2013 roku uzyskały dofinansowanie unijne z EFRR.

Działalność Spółki opiera się głównie na modernizacji cieplnych systemów energetycznych, zarządzaniu gospodarką cieplno – energetyczną oraz optymalizacją zużycia energii cieplnej i elektrycznej.

Głównymi aspektami są:

  • efektywność energetyczna i z tym związana energooszczędność,
  • wprowadzanie do gospodarki energetycznej odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika, solary, energia wiatrowa, małe elektrownie wodne),
  • poprawa dostępności do innowacyjnych rozwiązań proekologicznych z zakresu efektywności energetycznej,
  • optymalizacja procesów przemysłowych pod kątem wykorzystania i oszczędności energii,
  • doradztwo w zakresie przygotowania inwestycji eko-energetycznych,
  • wdrażanie rozwiązań innowacyjnych w zakresie bezpieczeństwa wodnego przy użyciu nowoczesnych laboratoriów badawczych,
  • podniesienie świadomości podmiotów zaangażowanych w tematykę bezpieczeństwa wodnego (JST, B+R i MŚP) o konieczności współpracy w celu zapewnienia efektywności, jakości i skuteczności działań w tym zakresie,
  • stworzenie warunków do kooperacji pomiędzy podmiotami działającymi w tzw. branży wodnej a pozostałymi podmiotami gospodarczymi działającymi w regionie.

Oferta

Działamy zgodnie z najwyższymi wymaganiami etycznymi biznesu, w oparciu o współpracę w profesjonalnym zespole zapewniając usługi o najwyższym standardzie spełniającym wszelkie kryteria poprawności i zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi standardami

Dane teleadresowe

Zarząd:
Prezes:
Wiceprezes: Marcin Kozik

Biuro: 
40-599 Katowice, ul. Żeliwna 38 
tel. +48 32 220 80 71
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numery identyfikacyjne:
NIP 954-273-64-75  
REGON 242859870 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000408185 

Kapitał zakładowy: 19.700.000,00 PLN
Kapitał opłacony: 19.700.000,00 PLN