Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Park Przemysłowo – Technologiczny EkoEnergia – Efektywność

Park Przemysłowo – Technologiczny EkoEnergia – Woda – Bezpieczeństwo

Widok na budynek z zewnątrz

         Centrum Badawczo – Edukacyjne           Ekocentrum

Zapraszamy do współpracy!

Zagospodarowanie terenu