Kontakt

Ekoenergia Silesia S.A.

ul. Żeliwna 38 40-599 Katowice

Telefon : +48 32 220 80 71

E-mail: kontakt@ekoenergiasilesia.pl

NIP: 954-273-64-75
Regon: 242859870
Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000408185
Kapitał zakładowy 19 700 000,00 PLN w całości wpłacony

Dawid Śmigielski
tel. +48 664 301 632
tel. +48 32 220 80 71 wew. 26
e-mail: d.smigielski@ekoenergiasilesia.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl