Dostarczenie, instalacja i konfiguracja przełączników sieciowych do nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38

Przedmiot zamówienia: Dostarczenie, instalacja i konfiguracja przełączników sieciowych do nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Termin składania ofert: 25.02.2016 do godziny 10:00
Kod CPV: 48.21.95.00­1, 32.42.00.00­3, 32.42.20.00­7, 38.62.10.00­4
Do pobrania:
16-02-2016 – Ogłoszenie
– SIWZ wraz z załącznikami
18-02-2016 – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
22-02-2016 – Odpowiedzi na pytania
23-02-2016 – Odpowiedzi na pytania
29-02-2016 – Ogłoszenie o wyborze oferty
13-04-2016 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia