Dostawa aneksów kuchennych dla Parku Technologicznego EkoEnergia -Woda – Bezpieczeństwo

Dostawa aneksów kuchennych dla Parku Technologicznego EkoEnergia -Woda – Bezpieczeństwo
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: do dnia 14.11.2018 r., godz. 08.00
Kod CPV: 39141000-2
Do pobrania:
06-11-2018 – Opis przedmiotu zamówienia
06-11-2018 – Projekt umowy
06-11-2018 – SIWZ
06-11-2018 – Formularz oferty
06-11-2018 – Oświadczenie
15-11-2018 – Zestawienie ofert
15-11-2018 – Wybór oferty