Dostawa artykułów promocyjnych i marketingowych

Dostawa artykułów promocyjnych i marketingowych
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: do dnia 03.12.2019 r. do godz. 14:30.
Zamówienie nr PN/7-2019
Do pobrania:
25.11.2019 – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (.pdf)
25.11.2019 – SIWZ (.pdf)
25.11.2019 – FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY (.pdf)
25.11.2019 – FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY (.xls)
25.11.2019 – FORMULARZ OFERTY (.doc)
25.11.2019 – FORMULARZ OFERTY (.pdf)
25.11.2019 – OŚWIADCZENIE (.docx)
25.11.2019 – OŚWIADCZENIE (.pdf)
25.11.2019 – WZÓR UMOWY (.pdf)
29.11.2019 – ODPOWIEDŹ NR 1 (.pdf)
06.12.2019 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (.pdf)
13.12.2019 – ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU (.pdf)
Logotypy:
25.11.2019 – ZAŁĄCZNIK 1
25.11.2019 – ZAŁĄCZNIK 2
25.11.2019 – ZAŁĄCZNIK 3
25.11.2019 – ZAŁĄCZNIK 4
25.11.2019 – ZAŁĄCZNIK 5A
25.11.2019 – ZAŁĄCZNIK 5B
25.11.2019 – ZAŁĄCZNIK 5C
25.11.2019 – ZAŁĄCZNIK 5D