Dostawa energii elektrycznej do nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach zasilanych ze stacji transformatorowych K1030, KY105 oraz do nieruchomości położonej w Goczałkowicach – Zdrój przy ul. Jeziornej 86.

Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej do nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach zasilanych ze stacji transformatorowych K1030, KY105 oraz do nieruchomości położonej w Goczałkowicach – Zdrój przy ul. Jeziornej 86.
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Termin składania ofert: 27.10.2016 do godziny 10:00
Kod CPV: 09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa.
Do pobrania:
04-10-2016 – Ogłoszenie – SIWZ wraz z załącznikami
10-10-2016 – Odpowiedzi na pytania
17-10-2016 – Odpowiedzi na pytania – SIWZ w formacie docx
27-10-2016 – Zestawienie ofert
07-11-2016 – Wybór oferty