Dostawa energii elektrycznej do nieruchomości w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 i Goczałkowicach – Zdrój przy ul. Jeziornej 86

Dostawa energii elektrycznej do nieruchomości w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 i Goczałkowicach – Zdrój przy ul. Jeziornej 86
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: do dnia 25.10.2019 r. do godz. 9:00.
Zamówienie nr PN/5-2019
Do pobrania:
16.10.2019 – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (.pdf)
16.10.2019 – SIWZ (.pdf)
16.10.2019 – FORMULARZ CENOWY (.doc)
16.10.2019 – FORMULARZ CENOWY (.pdf)
16.10.2019 – FORMULARZ OFERTY (.doc)
16.10.2019 – FORMULARZ OFERTY (.pdf)
16.10.2019 – OŚWIADCZENIE (.docx)
16.10.2019 – OŚWIADCZENIE (.pdf)
16.10.2019 – WZÓR UMOWY (.pdf)
28.10.2019 – INFORMACJA Z OTWARCIA KOPERT (.pdf)
30.10.2019 – Oświadczenie o grupie kapitałowej (.doc)
12.11.2019 – INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (.pdf)