Dostawa i montaż mebli biurowych do nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38.

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż mebli biurowych do nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38.
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Termin składania ofert: 03.03.2016 do godziny 10:00
Kod CPV: 9.12.10.00­6, 39.12.11.00­7, 39.12.12.00­8, 39.12.20.00­3, 39.13.00.00­2, 39.13.10.00­9.
Do pobrania:
16-02-2016 – Ogłoszenie
– SIWZ wraz z załącznikami
08-03-2016 – Ogłoszenie o wyborze oferty
13-04-2016 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia