Dostawa oprogramowania konwertującego dane radarowe do formatu HDF5

Dostawa oprogramowania konwertującego dane radarowe do formatu HDF5
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 15.07.2020 r. do godz. 10:00.
Zamówienie nr PARK/3-PN-4/2020
Do pobrania:
03.07.2020 – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (.pdf)
03.07.2020 – SIWZ (.pdf)
03.07.2020 – FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY (.pdf)
03.07.2020 – FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY (.xls)
03.07.2020 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (.doc)
03.07.2020 – FORMULARZ OFERTY (.pdf)
03.07.2020 – FORMULARZ OFERTY (.doc)
03.07.2020 – OŚWIADCZENIE (.pdf)
03.07.2020 – OŚWIADCZENIE (.doc)
03.07.2020 – WZÓR UMOWY (.pdf)
17.07.2020 – OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ (.doc)
17.07.2020 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (.pdf)
17.07.2020 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (.pdf)
20.07.2020 – ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (.pdf)