Dostawa produktów marketingowych PN-3/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa produktów marketingowych PN-3/2017
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Termin składania ofert: 18.05.2017 do godziny 10:00
Kod CPV: 18937000-6 Torebki do pakowania towarów 79340000-9 Usługi reklamowe i marketingowe 22851000-0 Skoroszyty 22852000-7 Foldery 30234500-3 Pamięci do przechowywania danych 30234600-4 Pamięć flash 32582000-6 Nośniki danych
Do pobrania:
09-05-2017 – Ogłoszenie
– SIWZ wraz z załącznikami
12-05-2017 – Odpowiedzi na pytania
16-05-2017 – Odpowiedzi na pytania
22-05-2017 – Zestawienie ofert
23-05-2017 – Wybór oferty