Dostawy energii elektrycznej do budynku Parku Przemysłowo -Technologicznego Ekoenergia – Woda – Bezpieczeństwo, przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do budynku Parku Przemysłowo-Technologicznego Ekoenergia Woda – Bezpieczeństwo, położonego przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ. Usługi dystrybucyjne, nie są objęte przedmiotem zamówienia. Usługi dystrybucyjne (OSD) do budynku wykazanego w załączniku nr 2 do SIWZ, świadczy Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Termin składania ofert: 23.04.2015 do godziny 10:00
Kod CPV: 09.30.00.00-2
Do pobrania:
14-04-2015 – Ogłoszenie – SIWZ
17-04-2015 Odpowiedzi na pytania
20-04-2015 – Odpowiedzi na pytania
– Załączniki do SIWZ w formie edytowalnej
04-05-2015 Zawiadomienie o wyborze
11-05-2015 Zawiadomienie o unieważnieniu wcześniejszej czynności wyboru oferty i wyborze oferty
22-05-2015 Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia