Kompleksowe świadczenie usługi w zakresie fizycznej ochrony mienia nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38

Przedmiot zamówienia: Kompleksowe świadczenie usługi w zakresie fizycznej ochrony mienia nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Termin składania ofert: 10.02.2016 do godziny 10:00
Kod CPV: 79.71.10.00­1, 79.71.50.00­9
Do pobrania:
02-02-2016 – Ogłoszenie
– SIWZ wraz z załącznikami
04-02-2016 – Odpowiedzi na pytania
05-02-2016 – Odpowiedzi na pytania
16-02-2016 – Wybór oferty
26-02-2016 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia