Obsługa prawna Spółki Ekoenergia Silesia S.A.

Przedmiot zamówienia: Obsługa prawna Spółki Ekoenergia Silesia S.A.
Tryb zamówienia: art. 5a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Termin składania ofert: 09.10.2015 do godziny 14:00
Kod CPV: 79100000-5 Usługi prawnicze 79110000-8 Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej 79111000-5 Usługi w zakresie doradztwa prawnego 79112000-2 Usługi reprezentacji prawnej
Do pobrania:
06-10-2015 Ogłoszenie z załącznikami
08-10-2015 Odpowiedzi na pytania
20-10-2015 Ogłoszenie o wyborze oferty