PN-6-2016 Zapewnienie ciągłej dostawy paliw do floty aut oraz utrzymanie w stałej gotowości agregatów prądotwórczych

Przedmiot dialogu: Zapewnienie ciągłej dostawy paliw do floty aut należących do firmy Ekoenergia Silesia S.A. oraz utrzymanie w stałej gotowości agregatów prądotwórczych znajdującej się na terenie Parku Przemysłowo Technologicznego Woda – Bezpieczeństwo przy ulicy Żeliwnej 38 w Katowicach, w ilości 8 000 litrów. Dostawa oleju napędowego wytwarzanego wg normy PN-EN 590:2011 do floty aut należących do firmy Ekoenergia Silesia S.A. w transakcjach bezgotówkowych, za pomocą kart elektronicznych, dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę, na terenie całego kraju.
Tryb: Przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o ustawę Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Termin składania wniosków: 08.04.2016, godzina 9:00
CPV: 09134100-8 Olej napędowy
Do pobrania:
06-04-2016 – SIWZ wraz z załącznikami