Postępowanie nr OP_1_2014 „Usługi ochrony nieruchomości…” (POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE)

Przedmiot zamówienia: Kompleksowe świadczenie usługi w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Termin składania ofert: 09.01.2015 do godziny 10:00
Kod CPV: 79.71.00.00-4 79.71.10.00-1 79.71.50.00-9
Do pobrania:
19-12-2014 Ogłoszenie
19-12-2014 SIWZ oraz załączniki
02-01-2015 Organizator przetargu zamieszcza zmiany w treści SIWZ.
02-01-2015 Organizator przetargu zamieszcza odpowiedzi do zadanych w czasie postępowania pytań.
05-01-2015 Organizator przetargu zamieszcza odpowiedzi nr 2 do zadanych w czasie postępowania pytań.
22-01-2015 Organizator przetargu w dniu 22.01.2015 unieważnił postępowanie.