Postępowanie nr OP_3_2015 „Usługi ochrony nieruchomości…” (Udzielone)

Przedmiot zamówienia: Kompleksowe świadczenie usługi w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Termin składania ofert: 16-02-2015 (UWAGA: zmiana z 11-02-2015) do godziny 10:00
Kod CPV: 79.71.00.00-4 79.71.10.00-1 79.71.50.00-9
Do pobrania:
03-02-2015 Ogłoszenie
03-02-2015 SIWZ oraz załączniki
09-02-2015 Organizator Przetargu zamieszcza odpowiedzi nr 1 na zadane w trakcie postępowania pytania.
09-02-2015 Organizator Przetargu zamieszcza odpowiedzi nr 2 na zadane w trakcie postępowania pytania.
09-02-2015 Organizator Przetargu zamieszcza zmianę treści SIWZ.
06-03-2015 Zawiadomienie o wyborze oferty.
17-03-2015 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia