Postępowanie nr RPO_2_14_2014 „Prace wykończeniowe i aranżacyjne powierzchni użytkowych biurowca…” (ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA)

Przedmiot zamówienia: Prace wykończeniowe i aranżacyjne powierzchni użytkowych biurowca oraz laboratorium Parku Technologicznego Ekoenergia-Woda-Bezpieczeństwo
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Termin składania ofert: 12.01.2015 do godziny 10:00
Kod CPV: 45000000-7 – roboty budowlane 45300000-0 – roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne 45330000-9 – roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45420000-7 – roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45430000-0 – pokrywanie podłóg i ścian 45440000-3 – roboty malarskie i szklarskie 45450000-6 – roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Do pobrania:
03-12-2014 Ogłoszenie
03-12-2014 SIWZ oraz załączniki
10-12-2014 Zamawiający zamieszcza odpowiedzi nr 1 do zadanych pytań w trakcie postępowania.
10-12-2014 Zamawiający zamieszcza odpowiedzi nr 2 do zadanych pytań w trakcie postępowania.
12-12-2014 Zamawiający zamieszcza odpowiedzi nr 3 do zadanych pytań w trakcie postępowania.
12-12-2014 Zamawiający zamieszcza zmianę zapisów SIWZ w związku z udzielonymi odpowiedziami.
17-12-2014 Zamawiający zamieszcza odpowiedzi nr 4 do zadanych pytań w trakcie postępowania.
23-12-2014 Zamawiający zamieszcza odpowiedzi nr 5 do zadanych pytań w trakcie postępowania.
23-12-2014 Zamawiający zamieszcza zmianę zapisów SIWZ w związku z udzielonymi odpowiedziami.
05-01-2015 Zamawiający zamieszcza odpowiedzi nr 6 do zadanych pytań w trakcie postępowania.
08-01-2015 Zamawiający zamieszcza nowy formularz ofertowy dla Oferentów. Zastosowanie starego wzoru formularza ofertowego nie powoduje odrzucenia Oferty.
21-01-2015 Zamawiający zamieszcza ROZSTRZYGNIĘCIE postępowania.