Postępowanie nr RPO_2_18_2015 „Zmiana zagospodarowania terenu w otoczeniu Technoparków przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach”

Przedmiot zamówienia: Zmiana zagospodarowania terenu w otoczeniu Technoparków przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Termin składania ofert: 29.04.2015 do godziny 10:00
Kod CPV: 45100000-8 – przygotowanie pod budowę 45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45422000-1 – roboty ciesielskie 45262310-7 – zbrojenie 45262311-4 – betonowanie konstrukcji 45261210-9 – wykonywanie pokryć dachowych 45260000-7 – roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45261320-3 – kładzenie rynien 45443000-4 – roboty elewacyjne 45410000-4 – tynkowanie 45442100-8 – roboty malarskie 45430000-0 – pokrywanie podłóg i ścian 45233120-6 – roboty w zakresie budowy dróg 45233161-5 – roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 45233162-2 – roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych 45233200-1 – roboty w zakresie różnych nawierzchni 45233253-7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne 31520000-7 – lampy i oprawy oświetleniowe 45314300-4 – instalowanie infrastruktury okablowania 45315300-1 – instalacje zasilania elektrycznego
Do pobrania:
08-04-2015 Ogłoszenie
08-04-2015 SIWZ oraz załączniki
14-04-2015 Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ
– Załącznik 9
– Załącznik 11
– Załącznik 16
– Załącznik 17
18-04-2015 Odpowiedzi na pytania wraz z załącznikami
22-04-2015 Zmiana treści SIWZ wraz z załącznikami
24-04-2015 Sprostowanie do ogłoszenia
24-04-2015 Informacja o zmianie treści SIWZ
19-05-2015 Ogłoszenie o wyborze oferty
11-06-2015 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia