Postępowanie prowadzone w oparciu o Rozdział 6 ustawy Pzp pod nazwą Doradztwo prawne dla Ekoenergia Silesia Spółka Akcyjna w Katowicach

Postępowanie prowadzone w oparciu o Rozdział 6 ustawy Pzp pod nazwą Doradztwo prawne dla Ekoenergia Silesia Spółka Akcyjna w Katowicach.
Tryb zamówienia: Zamówienie publiczne
Termin składania ofert: 06.11.2018 r. – do godz. 10:00.
Kod CPV: 79100000-5 , 79140000-7
Do pobrania:
30-10-2018 – Doradztwo prawne dla Ekoenergia Silesia Spółka Akcyjna w Katowicach. – Usługi
06-11-2018 – Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu Usługi
08-11-2018 – Wybór oferty