Przedmiotem zamówienia jest montaż stalowego, obserwacyjnego masztu kratowego wraz z instalacją odgromową i systemem antykorozyjnym wraz z demontażem tymczasowej podstawy pod radar zgodnie z Projektem zał. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiot zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest montaż stalowego, obserwacyjnego masztu kratowego wraz z instalacją odgromową i systemem antykorozyjnym wraz z demontażem tymczasowej podstawy pod radar na dachu budynku Ekocentrum w Goczałkowicach-Zdroju na działce nr 9 przy ul. Jeziornej 86, zgodnie z Projektem załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Termin składania ofert:12.07.2017 do godziny 10:00
Kod CPV:44212200-1
45232330-4
Do pobrania:
27-06-2017– Ogłoszenie
– SIWZ wraz z załącznikami
13-07-2017– Zestawienie ofert
20-07-2017– Wybór oferty
07-08-2017– Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia