Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branży elektrycznej w zakresie modernizacji rozdzielni – „Modernizacja rozdzielnicy głównej RGNN” w budynku stacji transformatorowej nr K1030 w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38

Przedmiot zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branży elektrycznej w zakresie modernizacji rozdzielni – „Modernizacja rozdzielnicy głównej RGNN” w budynku stacji transformatorowej nr K1030 w Katowicach ul. Żeliwnej 38, zarządzanym przez Ekoenergia Silesia S.A.
Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Termin składania ofert:12.07.2017 do godziny 10:00
Kod CPV:31213000-2
50532400-7
51112000-0
Do pobrania:
27-06-2017– Ogłoszenie
– SIWZ wraz z załącznikami
28-06-2017– Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
28-06-2017– Projekt „Modernizacja rozdzielni głównej RGNN”
13-07-2017– Zestawienie ofert
20-07-2017– Wybór oferty
07-08-2017– Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia