Przeprowadzenie przeglądów technicznych i gwarancyjnych urządzeń oraz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach Parków Przemysłowo Technologicznych w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 i Goczałkowicach Zdrój przy ul. Jeziornej 86

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie przeglądów technicznych i gwarancyjnych urządzeń oraz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynkach Parków Przemysłowo – Technologicznych – położonych w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 i Goczałkowicach -Zdrój przy ul. Jeziornej 86.
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Termin składania ofert: 09.05.2017 do godziny 10:00
Kod CPV: 71356100-9 IA22-2 IA23-5
Do pobrania:
26-04-2017 – Ogłoszenie
– SIWZ wraz z załącznikami
09-05-2017 – Zestawienie ofert
18-05-2017 – Wybór oferty
24-05-2017 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia