Przeprowadzenie przeglądów technicznych i gwarancyjnych urządzeń oraz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie przeglądów technicznych i gwarancyjnych urządzeń oraz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynku Parku Przemysłowo ­ Technologicznego Ekoenergia ­ Woda ­ Bezpieczeństwo i budynku Parku Przemysłowo ­ Technologicznego Ekoenergia ­ Efektywność, położonych w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38.
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Termin składania ofert: 29.04.2016 do godziny 10:00
Kod CPV: 71356100-9, IA22-2, IA23-5
Do pobrania:
14-04-2016 – Ogłoszenie – SIWZ wraz z załącznikami
11-05-2016 – Ogłoszenie o wyborze oferty
19-05-2016 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia