Przetarg nieograniczony w sprawie zakupu energii elektrycznej dla nieruchomości przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach dla stacji transformatorowych K1030 i KY105 oraz przyłącza w Goczałkowicach – Zdrój przy ul. Jeziornej 86

Przetarg nieograniczony w sprawie zakupu energii elektrycznej dla nieruchomości przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach dla stacji transformatorowych K1030 i KY105 oraz przyłącza w Goczałkowicach – Zdrój przy ul. Jeziornej 86.
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: do dnia 31.10.2018 r. godzina 10:00
Kod CPV: 09300000-2
Do pobrania:
23-10-2018 – Opis przedmiotu zamówienia
23-10-2018 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
23-10-2018 – Umowa
23-10-2018 – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
31-10-2018 – Zestawienie ofert
15-11-2018 – Wybór oferty
21-11-2018 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawy