RPO_2_20_2015 Rozbudowa stacji trnsformatorowej nr KY 105 zasilanie RG

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa stacji trnsformatorowej nr KY 105 zasilanie RG
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Termin składania ofert: 11.09.2015 do godziny 10:00
Kod CPV: 45.00.00.00-7
Do pobrania:
17-06-2015 Ogłoszenie, SIWZ wraz z załącznikami i dokumentacją techniczną
25-06-2015 Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia, Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ
05-08-2015 Odpowiedzi na pytania
– Schemat RG
– Trasa kablowa Żeliwna 38
13-08-2015 Zmiana terminu składania ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
14-08-2015 Odpowiedzi na pytania
04-09-2015 – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,
– Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ,
– Załączniki
16-09-2015 Ogłoszenie o wyborze oferty
30-09-2015 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia