ZAWIADOMIENIE

Zarząd Ekoenergia Silesia S.A. z siedziba w Katowicach, uprzejmie informuje, iż w celu przeciwdziałania

rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa oraz naszych

pracowników, w miesiącu sierpień 2020 roku nie będą dokonywane odczyty wodomierzy przez służby

techniczno-eksploatacyjne poszczególnych Oddziałów Eksploatacji Sieci w domach mieszkalnych u osób fizycznych

oraz firmach, w których zachodzi w trakcie odczytu konieczność kontaktu z osobami trzecimi.

Zużycie wody w tych punktach za miesiąc maj będzie obliczone jako średnia z trzech

ostatnich miesięcy tj. maj 2020 r. – lipiec 2020 r.

Powyższa forma rozliczenia będzie miała również zastosowanie do tych Państwa, którzy w tym trudnym okresie

postanowili ograniczyć lub wstrzymać swoją działalność i w trakcie odczytu nie wyrażą zgody na dokonanie odczytu.

Jednocześnie informujemy, że do czasu przywrócenia normalnego funkcjonowania, informacja o formie rozliczenia

dostaw wody w danym miesiącu dostępna będzie na stronie internetowej: www.ekoenergiasilesia.pl/woda.