Wykonanie tablic informacyjnych dla Parku Technologicznego EkoEnergia – Woda – Bezpieczeństwo

Wykonanie tablic informacyjnych dla Parku Technologicznego EkoEnergia – Woda – Bezpieczeństwo
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: do dnia 31.01.2019 r., godz. 08.00
Kod CPV: 31523200-0
Do pobrania:
16-01-2019 – Projekt umowy
16-01-2019 – SIWZ
23-01-2019 – zmiana treści SIWZ 22012019
16-01-2019 – Formularz oferty
16-01-2019 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
28-01-2019 – Odpowiedzi na pytania
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
06-02-2019 – Zestawienie ofert
27-02-2019 – Unieważnienie postępowania