Wymiana uszkodzonego kabla zasilającego przepompownię

Wymiana uszkodzonego kabla zasilającego przepompownię.
Tryb zamówienia: Licytacja elektroniczna
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: do dnia 09.08.2018 r., godz. 13.00
Kod CPV: 45111200-0
Do pobrania:
29.07.2019 Licytacja dostępna TUTAJ
29.07.2019 – Ogłoszenie nr 569806-N-2019 z dnia 2019-07-29 r.
29.07.2019 – Wzór umowy
29.07.2019 – Formularz
29.07.2019 – Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej
29.07.2019 – Oświadczenie
29.07.2019 – Wykaz robót
29.07.2019 – Grupa kapitałowa
31.07.2019 – Odpowiedź nr 1
31.07.2019 – Odpowiedź nr 2
31.07.2019 – Odpowiedź nr 3
31.07.2019 – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
08.08.2019 – Odpowiedź nr 4
09.08.2019 – Odpowiedź nr 5
16.08.2019 – Unieważnienie postępowania