Wyposażenie AV sal konferencyjnych nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38

Przedmiot dialogu: Wyposażenie AV sal konferencyjnych nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38
Tryb: Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie dialogu technicznego, o którym mowa w art.31a ustawy Prawo zamówień publicznych.
Termin składania wniosków: 31.05.2016
Do pobrania:
20-05-2016 – Ogłoszenie o dialogu technicznym – Załączniki
24-05-2016 – Inwentaryzacja stanu istniejącego instalacji AV sal konferencyjnych – Sala duża 7-6 – Sala mała 7-7
25-05-2016 – Założenia funkcjonalne sal konferencyjnych
01-06-2016 – Zestawienie wniosków