Wyposażenie AV sal konferencyjnych nieruchomości położonej w Katowicach przy ul Żeliwnej 38

Przedmiot dialogu: Wyposażenie AV sal konferencyjnych nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38
Tryb: Przetarg nieograniczony wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Termin składania wniosków: 24.06.2016 godzina 10:00
Do pobrania:
20-05-2016 – Ogłoszenie
– SIWZ wraz z załącznikami
30-06-2016 – Ogłoszenie o wyborze oferty
18-07-2016 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia